måndag 15 december 2008

Yttrandefriheten är helig

Rätten att framföra åsikter är i Sverige skyddad i grundlagen (YGL).
Offentligt anställda har ett särskilt skydd för sin yttrandefrihet, eftersom de har ansvar för skattefinansierad verksamhet och myndighetsutövning. De har kunskaper som det är viktigt att medborgarna (och politikerna) får del av.
Därför har kommunanställda också rätt att uttala sig anonymt och arbetsgivaren/kommunen får inte efterforska vem som varit källan i en tidningsartikel.

De grundlagsfästa reglerna borde vara självklara i den kommunala verksamheten, men tyvärr har det inte alltid varit så. Nu ska kommunen få en kommunikationspolicy och där borde dessa regler vara glasklara. I det första förslaget som kommunchefen la fram var det flera meningar som ogillades av kommunstyrelsen. Texten justerades, blev bättre och klubbades utan diskussion då kommunstyrelsen hade ett fullspäckat möte. Jag borde ha varit mer uppmärksam då och jag kan bara be om ursäkt för det.

Nu har några personer som läst handlingarna inför kvällens fullmäktigemöte uppmärksammat ett stycke i policytexten som riskerar att uppfattas som en begränsning av yttrandefriheten.

För det första står det att de som är officiella talespersoner för kommunen är cheferna och att när de uttalar sig ska de alltid rapportera till högre chef.
Alla måste dock ha rätt att uttala sig om kommunens verksamhet och någon rapporteringsplikt kan inte kommunen ha, eftersom det skulle strida mot meddelandeskyddet i YGL. Till vem ska för resten kommunchefen rapportera?

För det andra står det att man ska
"aldrig spekulera kring sådant man inte känner till, och att endast redovisa fakta man är insatt i."
En sådan mening med så laddade formuleringar skickar negativa signaler och står sannolikt i direkt strid med den svenska lagstiftningen, såväl YGL som TF.
Högste chefen kanske tycker att man spekulerar om man som anställd uttalar som om vilka konsekvenser det skulle få för verksamheten ifall ex en budgetnedskärning gör, men det är den anställdes givna rätt att göra just sådana uttalanden.
Huruvida högste chefen anser att man har alla fakta är inte relevant.
Yttrandefriheten handlar om rätten att framföra åsikter, inte att "endast redovisa fakta".

Därför kommer jag på kvällens fullmäktigemöte föreslå att det stycket stryks. I övrigt är policyn bra, då den bl a fastslår att kommunen ska präglas av Öppenhet.

4 kommentarer:

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Jag vill bara säga grattis till kvällens framgång i denna fråga och tack för att du är så vaken. Att du skyddar öppenhet, frihet och yttrandefrihet det skall du ha beröm för. Åter en gång tack.

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Tack, Margit, det var snällt.
Jag är glad att det fanns personer i alla partier som stödde detta.
(Även om några moderater började vackla under mötet.)
Fast jag är bekymrad över att jag (liksom alla andra i KS) inte hade läst förslaget mer noggrant tidigare.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

När det var uppe förra gången kommenterade jag och flera andra det.

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Ja, Margit, jag försökte beskriva det att i det första förslaget som kommunchefen la fram var det flera meningar som ogillades av kommunstyrelsen. Men när den nya versionen kom var vi inte tillräckligt uppmärksamma.
Men vi vet ju att det är KF som fattar de slutgiltiga besluten och det är bra att vi kan ompröva KS-beslut.