måndag 1 december 2008

USK

Utvecklings- och samhällsbyggnadskontoret.
Det blir det nya namnet på kommunens hopslagna förvaltning.
(Förhoppningsvis förkortat, USK.)

Beslutet fattades av kommunchefen, som fått denna rätt delegerad av kommunstyrelsen. Hans beslut kom endast drygt en timme efter dagens kommunstyrelsemöte.

Anmärkningsvärt är detta: det tidigare förslaget "Tillväxtkontoret" sågades av oss politiker. På ett KS-möte uttalade vi i konsensus att kommunchefen fick förtroende att hitta ett bra namn, men att vi absolut inte gillade "tillväxtkontoret". Vi föreslog då bl a "utvecklingskontoret", "samhällsutvecklingskontoret" eller "samhällsbyggnadskontoret".

Ändå påstod i dag kommunalrådet Björn Lind att det inte fanns några andra förslag än "tillväxtkontoret", som han personligen gillar, och så drog han slutsatsen att så skulle det bli.
Vi var några som protesterade högljutt, och kommunchefen hörde oss, även om BL inte gjorde det.
En timme senare var saken avgjord.

2 kommentarer:

Nina Krogen sa...

Hej Dag!

Det var bra att Ni protesterade emot förslaget "Tillväxtkontoret". Det var inget bra namn. Utvecklings- och samhällsbyggnadskontoret är mycket bättre. Nu genstår emedlertid att se hur det nya USK kommer att se ut. Är förvaltningens organisationen nu klarlagd? Och är det med säkerhet bestämd att det inte skall anställas någon ny stadsarkitekt? Jag har fått för mig att det är så och jag kan inte tro att det är sant.

Hälsningar Nina Krogen

Dag Bremberg sa...

Hej, Nina!
Nej, det är inte bestämt att det inte ska bli en stadsarkitekt. Visserligen har höga vederbörande skjutit upp rekryteringen, men jag är rätt säker på att dettta kommer att inledas efter årsskiftet.
Frågan är närmast vilken ställning denna kommer att få, och om det kommer att vara möjligt att rekrytera en bra arkitekt.
Om maximal befolkningstillväxt är enda målet, så är det inte så lockande för bra arkitekter, som är intresserade av gestaltning, boendemiljö, kulturhistoria, samspel med natur, lekområden osv.