måndag 1 december 2008

Alex Voronov hade rätt

Sevab-frågan begravdes idag av kommunens rådande majoritetspakt. Eller snarare: de gjorde ett klumpigt försök att begrava den.

Min motion om att utreda för- och nackdelar av en försäljning av en del av Sevab ansåg KS-majoriteten att KF bör avslå. Det lär bli en lång diskussion i KF...

Jag har insett att frågan är känslig för s och fp som haft inflytelserika personer i Sevabstyrelsen (med feta arvoden). Men även om inte alla tycker lika måste man kunna diskutera frågor öppet.
Kommunens 80-procentiga ägarandel i Sevab kan inte vara huggen i sten för all framtid. Ej heller bolagets inriktning och organisation.

Det behövs att kommunen ser över sin ägarstrategi och klargör mål och syften. Det var också det budskap som framfördes i tjänstemännens positiva utlåtande över motionen.

Men s-fp-c-pakten sade alltså nej till att utreda frågan, med hänvisning till att deras kompisar i Sevab vill ha "arbetsro". Det är just vad de inte får om man inte har en långsiktig ägarstrategi.
Nu lär frågan diskuteras ständigt, ända tills det blir en KF-majoritet för att utreda den på allvar.

Det enda s-fp-c lyckades med nu var att få hela oppositionen enad, alltså för motionen och emot KS-ordföranden. Sex reservationer i protokollet är ett tydligt misslyckande för honom.

Se även Mats Werners skarpa kommentar:
http://matswerner.blogg.se/2008/december/nya-majoriteten-kor-hart-men-med-huvudet-i.html?_tmp=5f986ed5bd06d6e0455dd2b7d5446a4e78583ad6

1 kommentar:

MariavB sa...

Hej Dag !

Nej det blir inte någon lugn och ro i denna fråga. Och jag är tämligen säker på att vi har en majoritet av invånarna i kommunen på vår sida. Detta blir en viktig valfråga.
Hälsningar
Maria