onsdag 3 december 2008

Strängnäspolitiken sågas i EK

En mycket vass analys av oklarheterna kring Sevab i dagens EK:

http://www.ekuriren.se/link.php?id=769731

En kommentar:
Oppositionen står fast vid att fullmäktiges beslut ska genomföras. Vi anser också att det vore önskvärt att i samband med utredningen om förändrade ägarförhållanden analysera olika alternativ och konsekvenser.
Det ligger ingen motsättning i det.
Vi tycker likadant i principfrågan. Däremot är det inte säkert att alla kommer att tycka likadant när en ev utredning skulle vara färdig. Men det är just själva poängen med att göra en utredning för att få bra underlag för ställningstagande.

1 kommentar:

mariavb sa...

Håller med !
Maria