torsdag 4 december 2008

Tydliga mål

Jag kan inte låta bli att fortsätta skriva utifrån det tidigare temat, trots att timmen är sen.

Politik är att vilja, men också att välja.
Nyckelordet är: mål.
Det gäller att formulera tydliga mål, mål som alla förstår, mål som kan uppfyllas i praktiken, mål som kan mätas, följas upp och utvärderas.

Sen jag för två år sen kom in i kommunpolitiken har jag tjatat om detta. Jag är verkligen inte ensam. Alla med erfarenhet från andra sektorer säger samma sak.
Men hittills har egentligen inget hänt.
Häromdagen klubbade fullmäktige "mål" för just fullmäktige för nästa år, men det var inga mål, utan bara tomma floskler. KS-ordföranden gav mig rätt i min kritik och lovade att NU påbörjas ett arbete för tydligare målstyrning. Hoppet lever.

Hoppingivande är också att allt fler partier talar om tydliga mål f förskolan och storleken på avdelningar/grupper. Nu senast moderaterna, men även kd, s och v. På det lokala planet är också sp och mfp tydliga. Fp och c ha väl kunnat vara lite vaga i sitt tal om "satsningar", "fokus", "kvalitet", men det lär inte väljarna acceptera i längden.

Man kan invända att det är fyrkantigt att bara använda ett nyckeltal som t ex lärartäthet. Ja, men man kan kombinera flera nyckeltal; ju fler desto mer exakt kvalitetsmått, men det måste också vara hanterligt. Man behöver inte tillämpa nyckeltal strikt, utan kan välja olika tidsperioder och genomsnitt, med utrymme för sunt förnuft.

3 kommentarer:

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Dag!

Det viktiga i mitt liv är att vilja välja utifrån ett sunt förnuft.

Men jag tror inte att man kommer någon vart om man inte har för avsikt att sätter upp mål som man inte har för avsikt att ens vara i närheten av.

Tomma mål som för mig aldrig kommer i närheten av att vara trovärdiga.

Det skapar inget långsiktigt hållbart förhållningssätt, varken till volymökningar eller att anpassa kostymen om man inte har för avsikt att greppa "volymökningen" en stor ökning av antalet efterfrågade platser på förskolan.

Vill man att Strängnäs ska växa kan det ju inte komma som en ren tillfällighet att det kanske behövs ett större antal nya förskolor.

Folk skaffar barn och bygger man villor så bor det inte bara barnlösa skattebetare där.

Jag kan inte tycka att det är sunt att det finns lokaler för våra barn som är tillfälliga och åter tillfälliga, där man stoppar in 23 barn mellan 1-5 år. Och att man sedan under vissa tider av dagen tillåter att det är 2 personal på 19 barn.

För mig är det långt till sunt förnuft.

Någon måste sätta ner klacken i backen och bromsa detta elände som fortgår.

För barnen är 2009 ännu ett förlorat år.

Jag tycker inte att vi ännu kan se några effekter av de extra pengar som tillförts gjort min "volym" barn möjlighet att vara på förskolan längre än 15 timmar.

Bra Dag att du vill välja utifrån tydliga mål som det faktiskt finns möjlighet att nå.


//Cattis

Dag Bremberg sa...

Cattis, det är så bra att du tydligt lyfter fram hur det faktiskt är för barnen! Att du dessutom har siffror gör det svårt för politiker att fortsätta blunda.
Du har så rätt i det du skriver:
"Någon måste sätta ner klacken i backen och bromsa detta elände som fortgår."

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Dag!

Förut kunde man sätta ned foten, men nu är inte det tillräckligt för att låta barnen komma till sin rätt, vi är verkligen farligt ute.

Klacken i backen och dra i nödbromsen

Nödbroms! var ordet..

//Cattis