fredag 5 december 2008

Oföränderlig skatt

Ang debatt i EK och på nätet:

Jag förstår mycket väl borgerliga väljares besvikelse över att fp och c är delaktiga i att driva igenom denna stora skattehöjning.
Det är klart att det hade varit bra om kommunen kunde ha behållit sin låga skattenivå.
Sanningen är dock att det inte var möjligt. Om moderaterna hade suttit kvar vid makten hade skatten - som de sänkte under valåret - höjts ändå. Kanske inte lika mycket, men låt oss vara ärliga...
Mariefredspartiet har fokus på kvalitet i kommunens verksamheter, men med målet att hålla skatten så låg som möjligt, inte oförändrad.
Vi har förordat en skattenivå lägre än den som nu beslutats, men vi tänker inte låtsas som att det nu skulle varit möjligt att behålla skatten "oförändrad". Det ordet är endast ett konservativt mantra.

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Du har fel i Din slutsats: oförändrad skatt är inte konservativ politik. Skattehöjning tas alltid till av det parti som är just konservativt, som vill bevara och inte förändra. Och vilket parti är det i dagens samhälle?

Dag Bremberg sa...

Du kan ha rätt i att en skattehöjning kan vara konservativ, om den inte kombineras med effektiviseringar och om den enbart syftar till att täcka underskott och kompensera för kostnadsökningar.
Så kan man förstås säga att det är i vår kommun.
Men det hade inte varit nämnvärt mer radikalt med alternativet oförändrad skatt med i stort sett oförändrad verksamhet och oförändrade, dvs ohållbara mål.

Radikalt i detta sammanhang är att ha lägsta möjliga skatt som mål och att genomlysa och ifrågasätta allt i den kommunala budgeten.
Jobbigt, visst, och det är därför många är konservativa, det är så bekvämt.

F ö håller jag med dig om att flest konservativa hittar man numera i det parti som en gång för länge sen bildades för att omvälva världen.

mariavb sa...

Hej Dag !
Håller med dig om att vi skall ha bra mål. Men vi kommunpolitiker kan inte sätta oss i knäet på producenterna(tex skolor). Enlig min uppfattning måste vi ha ett incitament för att varje enhet tar saker och ting i egna händer och vrider och vände på pengarna och är öppna för flexibilitet och smarta lösningar. Elevpengssystemet är ett steg i rätt riktning. Men det finns kostnader som skolorna ej rår på, tex lokalkostnader.Självstyret bör ökas ytterligare.

Sedan kan jag säga att jag tänker inte leda ett konservativt parti i Strängnäs, utan ett utvecklingsparti. Det är utvecklandet av former och viljan att hitta effektivare system som är själva grejen. Det rent professionella får ju respektive verksamhet sköta utefter gemensamma och egna målsättningar, samt gällande lagstiftning.Får vi majoritet för ett sådant tänk, tex att vi för in dynamik i de kommunala bolagen, gör skolor mer oberoende av den otympliga kommunala styrningen, då kommer de ekonomiska fördelarna som ett brev på posten. Då kan vi stärka upp framförallt förskolorna, skapa utrymme för miljösatsningar och sänka skatten.
Skattesatsen har vikt för en dynamisk kommun, vilket du ju är inne på också.
Maria

Dag Bremberg sa...

Hej, Maria!
Du är verkligen inte konsevativ, om nu någon ev trodde att jag skulle räknat dig till dem.
Jag håller helt med om att kommunens politiker inte ska sätta sig i knät på producenterna; vi ska sitta i knät hos medborgarna och se vilka behov som framförallt barnen har. Vår roll blir sen främst att beställa tjänsterna, men också att aktivt och kontinuerligt bevaka att målen uppfylls.
Där finns en del att göra...

Vi är också överens om satsningar på förskolorna, miljöåtgärder och målet att sänka skatten.