måndag 8 december 2008

Mariefredsnämndens mål???

I morgon tisdag ska Mariefredsnämnden fatta flera viktiga beslut.

1. Det som borde vara viktigast är målen och budgeten för 2009.
Men i praktiken är det så luddiga mål så att de är inte ens meningslösa att diskutera. Det är en blandning av vaga idéer om vad som sker eller borde ske, formulerade av tjänstemän och skolpersonal. Den politiska viljan syns knappt.
Jag - och andra - har länge kritiserat kommunens oförmåga att rapportera resultat och följa upp mål, fast i praktiken är nästan alla mål så luddiga att de inte går att uppnå eller ens försöka mäta. Den här kritiken delas nu av politiker i alla partier. Därför tror jag att det kan bli mycket bättre.
Jag talade idag med kommunalrådet Jens P om detta och vi är helt överens om bristerna. Han kommer att arbeta för att det ska bli tydligare vision och handlingsplan samt verksamhetsmål. Jag tror att det kan innebära ett steg framåt redan nästa år, men jag är rädd att vi behöver ta betydligt större steg och att det knappast sker 2009 eller 2010.

2. Utredningen om skollokalerna:
Mariefredskontoret konstaterar att utredningen innehåller en rad faktafel om Mariefred, t ex ang de provisoriska lokalerna för våra förskolor.
Dessutom har utredningen "glömt" att ge några förslag på hur Mariefreds skola ska kunna ta hand om alla nya barn som flyttar in. (Över 1.000 barn 2020.) Det finns "0 kr" avsatt för investeringar i grundskolan...

3. Plan för Läggesta Norra (S Årby):
Förslaget till detaljplaneprogram som utarbetats i kommunuset talar om 1.000 (!) bostäder. Men här saknas verkliga ambitioner att planera för en hållbar utveckling. Det handlar inte bara om att bygga dagis, utan om hur hela kommundelen ska klara den ökande befolkningens behov av infrastruktur. Dessutom: var finns idéerna om ett miljöanpassat byggande?

4. Fågelsången:
Viktigaste frågan just nu: vad vill vi göra med vår mark, vill vi ha kvar den skogsdunge som har det högsta naturvärdet i Mariefred? Vi som är politiskt valda kan inte bara tacka och ta emot förslag i en markanvisningstävling som stadsarkitekten ordnat.
Vill vi inte ha flytande villor (hur många vill det?) ska vi givetvis säga nej.
Självklart egentligen, men tyvärr brukar politiker i denna kommun ha problem med ryggraden.
Nu har de chansen att visa att de inte bara är till för att bekräfta tjänstemannaidéer.

Inga kommentarer: