söndag 7 december 2008

Släpp Thomasgymnasiet fritt!

Kommunens gymnasieskola har haft stora problem de senaste åren, och värre väntar.

Det är inte pedagogiska problem. Resultaten är utmärkta och uppenbarligen gör hela kollegiet ett lysande jobb, trots att omständigheterna varit långt ifrån idealiska.
Problemen är ekonomin, det blir stora avvikelser från budgeten och de verkar bli allt större.

Det är frestande för kommunledningen att göra rektorn till syndabock.
Men han är inte ansvarig för besluten om flytten av gymnasiet, om renovering, om inköp av nya inventarier eller för de usla prognoserna eller för systemet med elevpengen.

Rektorns handlingsfrihet är kraftigt begränsad av direktiv uppifrån, av politiska beslut och av oklarheter på nivåerna ovanför honom.
Vem är det egentligen som fattar de viktiga besluten? Är det BU-nämnden, bildningschefen, ekonomichefen, kommunchefen, personalchefen, personalutskottet, kommunalrådet eller kommunstyrelsen.

Lösningen är att skolan får ett verkligt eget budgetansvar, så att överskott resp underskott kan balanseras och överföras till kommande år. Då kan ett mer långsiktigt strategiskt förhållningssätt utvecklas, vilket behövs om skolan ska klara sig på den öppna marknad där den nu befinner sig.
Lämligen inrättas en lokal styrelse för skolan med såväl lärar- som föräldra- och elevrepresentanter.
Det kan ha formen av en kommunal friskola, vilket har fungerat väldigt bra på de andra håll i landet där man prövat detta system i flera år.

En fördel är att BUN slipper försöka driva företagsverksamhet och kan fokusera på att skapa de skoltjänster som medborgarna, läs barnen, behöver i vår kommun.

Om detta har jag skrivit en motion, och om detta diskuterar jag vidare med positiva personer i andra partier.

6 kommentarer:

Christer Ståhl (S) sa...

Hej Dag
Jag har inte tididigare kommenterat varken din eller andras blogga, men i detta fall kan du faktiskt ha vissa förslag som tål att diskuteras.

Dag Bremberg sa...

Hej, Christer!
Mkt trevligt att du vill ge en kommentar - och att du har en positiv och konstruktiv inställning.
Jag tror att det finns goda möjligheter till bred samverkan framförallt kring pragmatiska lösningar på långsiktiga skolfrågor.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Oavsett hur man organiserar gymnasiet så kommer rektorn att ha det yttersta ansvaret. Ekonomichefen berättade för mig, under rasten på förra kommunstyrelsen, att det är "Svårt att projektleda en organisation där man gör som man själv känner, efter egna behov och inte lyssnar på andra." Han syftade på rektorn på gymnasiet. Kommunchefen berättade för oss alla under mötet att nu har han stängt dörrarna så inga flera missar kan ske rörande gymnasiets ekonomi. Vi får hoppas det kan bli ordning på ekonomin där snart.

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Jag tycker som sagt att vi ska undvika att utse en syndabock, och särskilt på internet.
Vi är ju medvetna om att ekonomistyrningen och projektledningen varit otydlig. Om det är oklart vem som bestämmer så ligger ansvaret inte på den lägre tjänstemannen, utan i toppen.
Vem borde ha "stängt dörren" (långt tidigare)?

Och som sagt:
En rektor har ett enormt svårt jobb med främst ett pedagogiskt ansvar. Han är inte ansvarig för besluten om flytten av gymnasiet, om renovering, om inköp av alla nya inventarier,
ej heller för de usla prognoserna eller för det extremt tröga personalpolitiska systemet.

Vem är det egentligen som fattar de viktiga besluten? Är det BU-nämnden, bildningschefen, ekonomichefen, kommunchefen, personalchefen, personalutskottet, kommunalrådet eller kommunstyrelsen?
Eller ingen?
(Vilket var slutsatsen vi kunde dra efter att vi i dag ställde frågan till kommunalrådet.)

En lösningen är att skolan får ett verkligt eget budgetansvar. Det löser inte alla problem, men det skulle kunna klargöra ansvaret.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Det handlar inte om att hitta syndabockar. Men, som du själv sa i dag, när miljonerna rullar i full fart så brukar normalt människor ställas till ansvar. Vi måste hitta lösningar och jag tror att vi kommer att hitta de tillsammans. Bara det att vi nu pratar med varandra, över partigräserna, inger ett visst hopp, tycker jag. Det handlar inte om att ta billiga polititiska poäng, där är vi också överens. Bra möte i dag, tycker jag.

MVH Margit

Mats Werner sa...

Nej dag, men en rektor är förb-e mig skyldig att delta i det projektarbete spm berör hans skola och inte fullt medvetet köra ett eget parallellt race. Det är inte försvarbart vem det än gäller.