måndag 15 december 2008

Magplask för majoritetspakten

Det var ingen lyckad kväll för den nuvarande majoritetspakten (som inte vill bli kallad pakten, men jag kan ju inte kalla dem för "alliansen", det ordet är upptaget).

Det blev återremiss på deras förslag att upplösa valnämnden, avsätta demokratiberedningen och begrava min motion om Sevab.

Majoritetsledarna borde förutsett detta och de har fått flera propåer. De har bara en rösts övervikt i fullmäktige och borde inte vara alltför sturska. För att få igenom en minoritetsåterremiss räcker det med att var tredje ledamot röstar stödjer ett sånt förslag. Det hände alltså tre gånger i kväll.
Jag var inblandad i alla dessa återremisser, men det är inte för att jag älskar att använda det "vapnet", utan för att förslagen var illa genomtänkta, vilket oppositionen påpekat tidigare.
Majoritetspakten har haft gott om tid på sig att hitta samförståndslösningar.

Nu hoppas och tror jag att de drar kloka slutsatser av kvällens debacle.
Det visar sig i morgon då vi har första mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Inga kommentarer: