torsdag 9 oktober 2008

Ny IP får inte plats i Hammaren

En förstudie av en konsultfirma visar att en ny idrottsplats inte kan byggas i Hammaren i Mariefred. Det har visserligen många Mariefredsbor hävdat ända sen moderaterna lanserade den idén.
Nu finns det facit.
Men det märkliga är att denna förstudie gjordes redan i maj 2007, och först nu har den kommit ut till vissa politiker. Själv fick jag höra talas om den på omvägar och när jag begärde att få ut den så var den inte diarieförd!
Nu har jag i alla fall fått en kopia från Mariefredsnämndens ordf, Björn L (fp).

Ytterligare en märklig sak är att det står i rapporten att uppdraget var att utreda om det går att placera en ny IP "mellan Stallarholmsvägen och Hammaren".
Tydligen har vissa på kommunens samhällsbyggnadskontor för länge sen insett att det inte skule rymmas en IP i Hammaren, fast ingen velat säga det högt.

Enligt rapporten skulle det rymmas högst två 7-mannaplaner i Hammaren. Allt annat, två fullstora fotbollsplaner, två tennisbanor, isbana, friidrottsanläggning, omklädningsrum m.m. skulle hamna i den blöta sänkan norr om Hammaren - vilket är för långt från skolan för att alla barn ska kunna ha skolidrott där.

Av rapporten framgår också att kostnaden skulle bli minst 41 miljoner kr plus moms, dvs drygt 51 mkr, plus alla kostnader för projektering, byggledning m.m. Detta räknat i början av 2007. Det är alltså högst tveksamt om det räcker med de pengar som kan komma in vid en ev. försäljning av Hammarängen. Och en sak är tydlig: det finns ingen chans att få majoritet i KS och KF för att tillskjuta pengar till Mariefred.

Nu är det hög tid att inse: IP-idén funkar inte. Läggesta är inte ett vettigt alternativ och Tredje backe är redan klubbat att bli bostadsområde.
Då återstår det som hela tiden varit det enklaste, snabbaste, billigaste, mest funktionella och populära alternativet: rusta upp nuvarande IP med konstgräs och en ny isbana med tak på nuvarande grusplan. Då räcker det med 10-12 miljoner, vilket kan finansieras med försäljning av marken norr om Hammaren, för bostäder eller arbetsplatser.

3 kommentarer:

Freddy Danell sa...

Det här har cirkulerat ett tag och även jag har varit väldigt kritisk till Hammarprojektet sedan start. Hur man skall få tjänstemän och de i KS och Kf att förstå detta trots alla försök under senaste året/en??
Ja vad ska man säga....

Förstår inte än idag hur de tänker och planerar inne i kommunhuset och hur det beslutas i Ks/Kf.

Monica Stålborg Billberg sa...

Just det! Ingen IP och ingen väg i Hammaren!
Nog med vägar mot Östra Mariefred. Använd dem som finns varsamt. IP ligger bra där den ligger. Nu blir det bostäder där Mavab ligger. IP ligger då ännu mer centralt och tillgängligt. Det är en tillgång som gör Mariefred attraktivt, särskilt om en upprustning sker.

Marie-Louise F M sa...

Hej Dag!
Bra att få det svart på vitt! Jag var ju en av dem som inte tyckte att vi skulle flytta IP till Hammaren...
Bra om det kan vara kvar därdet är idag och rustas upp. Det blir bra om det kommer upp bostäder vid MAVAB dessutom!
Hälsn Marie-Louise