onsdag 8 oktober 2008

Hammarängen, öppenheten och demokratin

Ytterligare rapporter från kommunstyrelsens möte (som tyvärr är stängt för media):

5. Hammarängen:
jag framhöll att det absolut inte är avgjort att IP ska flyttas - särskilt inte som det nu blivit klart att ny IP inte kan rymmas inne i Hammaren - men att av de förslag som kommit fram i markanvisningstävlingen var det bästa det som förordats av en majoritet i Mariefredsnämnden. Björn Lind (fp) bytte lite oväntat fot och mitt förslag fick stöd även av Erik Berg (sp) och Jens Persson (s), så det blev 9-4.
I pausen höll sossarna med om att IP-frågan måste omprövas seriöst och att det inte är acceptabelt att lägga planer nere i den fuktiga svackan norr om Hammaren, vilket nu föreslås. Förhoppningsvis kan man även inom fp och c erkänna att den moderata idén inte går att genomföra på ett bra sätt.

6. Rättaren (Nygatan): detaljplan och exploateringsavtal godkändes. Men slutligt beslut tas i KF.

7. Solvändan: beslut att Mariefredsnämnden inte får ta över ansvaret från Socialnämnden.

8. Kommunikationspolicy:
förslagets skrivningar kunde läsas som att anställda i kommunen inte ska få uttala sig fritt. Vi var flera som reagerade emot detta. Margit U talade om stalinism, vilket kommunchefen valde att inte kommentera på annat sätt än att det bästa var att omarbeta förslaget.
Jag måste dock framhålla att det fanns bra skrivningar också, som klargjorde att kommunens utgångspunkt nu ska vara öppenhet och att offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Det innebär i så fall en klar förbättring.

9. Demokratiberedningens förslag om bl a klimatberedning bromsades. De ska utredas igen och remitteras hit och dit. Jag vet inte hur mycket temperaturen hinner stiga innan Strängnäs kommun får en verklig klimatpolitik - och sen börjar vidta konkreta åtgärder.
Engagemanget för demokratin är ungefär lika lågt som för miljön - men det är ingen som säger det högt. I stället används formalia och byråkratiska krumbukter för att bromsa.

3 kommentarer:

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Jo, jag talade om stalinism, jag sa att jag hoppades på en återremiss av ärendet och att vi då skulle slippa se en sådan här stalinistisk text i fortsättningen. Bra att kommunchefen fattade galoppen snabbare än vanligt denna gången; det var flera av oss som var både upprörda och förbannade. Makan till toppstyrning och kontroll!

MVH Margit

Mats Werner sa...

Det r nog som det sig bör, Dag! Att när vi har utrett frågan klart så närmar vi oss istället den nya istiden! Den klimatberedning Du vill ha kommer således att liksom alla andra ägna sig åt fel sak. Att klara värmen, när vi egentligen bör lära oss att klara kyla och ny inlandsis.

Monica Stålborg Billberg sa...

Hammarängen och Hammaren - det bästa vore ju att behålla IP där den är och lämna Hammaren i fred - det behövs ett grönområde i östra Mariefred. Nu ska det byggas där Mavab ligger, och med den turbulens som nu råder på finansmarknaden kan man kanske hoppas? på en lugnare utbyggnadstakt. Jag tycker också att genomfartstrafiken mot Stallarholmen, som bara ökar, inte ska gå genom bostadsområden. Och varför bygger man förskolorna vid genomfartsvägar? Jag frågar inte dig Dag, du tycker ju också så. Jag bara hakar på din blogg, som är jättebra. Information förädlad med dina åsikter. Snyggt!