tisdag 7 oktober 2008

Maratonlopp för kommunstyrelsen

Jag har iofs inget emot långlopp, men långa och sena möten är inte bra om man ska fatta kloka beslut.
I dag var kommunstyrelsens möte beräknat att ta sju timmar, men jag la band på mig så vi var fördiga 40 minute före utsatt tid. Margit och Erik var väl också bussigare än vanligt.
Ja, det är ju vi som står för oppositionen, ibland ihop med nån från kd. Moderaterna har en del kloka personer, men det verkar som att deras ledare oftast är överens med kommunalråden.
Vilket väl inte överraskar.

Nå, vad hände? Kort resumé:
1. Bolagisering av VA och renhållning samt försäljning t Sevab:
jag framförde kritik mot att överlåta kontroll av sådan viktig verksamhet till ett bolag som kommunen bara är delägare i. Vi är flera som är skeptiska, men kommunchefen fortsätter på detta spår - tills det blir ett tydligt politiskt beslut.

2. Bildande av "tillväxtkontor" i st f samhällsbyggnadskontor och utvecklingskontor:
Jag sa att det kan vara bra att slå ihop kontoren, men det är viktigt att samhällsplaneringen är överordnad "tillväxt". Det blev enighet om detta i KS.
Däremot var det inte helt klart att tjänsten som ny chef kommer att utlysas eller om kommunchefen kommer att kunna ge den direkt till en av sina närmaste.
Politikerna har tidigare gett kommunchefen stora befogenheter och det är snart dags att ompröva dem.

3. Inrättande av arbetsutskott som ska förbereda ärendena inför KS-mötena. Till slut togs detta beslut - fast det inte var helt glasklart presenterat. Rösterna blev 9-4. Samtidigt beslutades att lägga ner näringslivsutskottet.

4. Arrendatorn på Nygatan: markanvisningstävlingen var ett fiasko, vilket Mariefredsnämnden enhälligt konstaterat. Men på KS föreslog Björn Lind (fp) med stöd av Arne A (m) att marken ändå skulle säljas, rakt av, utan några signaler om vad marken borde användas till.
Detta är ett av de känsligaste lägena vid infarten till Mariefred och jag föreslog att vi först skulle arbeta fram en detaljplan och ev överväga att placera en förskola där. De borgerliga fick dock med sig de passiva sossarna på försäljning direkt.
I pausen kom näringslivschefen, som aspirerar på att bli "tillväxtkontorets" chef fram och sa att nu kommer tjänstemännen att sälja till högstbjudande, och det blir ingen förskola där. "Det fattar du väl?" Nej, sa jag, jag förstår inte annat än det som beslutas vid protokollförda möten. Ingen argumenterade emot förskola - vilket ju Mariefred har akuta behov av. Chefen i fråga skakade föraktfullt på huvudet åt min naivitet.
En annan KS-ledamot frågade rakt ut om försäljningen gjorts upp på Rotary...

Så här går det till i Kråkvinkel!
Vissa politiker manipulerar genom att snacka ihop sig i korridorer, lägga fram luddiga förslag som inte beretts och sen stänga äronen.
En liten grupp tjänstemän tar på sig att tolka den politiska viljan, och det blir förstås enklare för dem att agera fritt om politikerna inte vågar fatta tydliga beslut.

6 kommentarer:

Mats Werner sa...

Två saker Dag!
Att vi flyttar den taxefinansierade VA-och renhållningsssidan till ett bolag ser jag som en möjlighet för taxekollektivet - vars pengar politiker har svårt att hålla fingrarna från - nu äntligen kan får en taxa som är vad de ska vara - självkostnadsbaserad! Utan några kostnader för medborgarkontor etc. medräknade. Jag tror det är till absolut fördel för de invånare som är med och betalar taxor att få detta helt särskilt från den skattebetalade verksamheten.

Betr. AU har Du ju läst mina åsikter (http://matswerner.blogg.se)

Betr. Arrendatorn. I det förordade palatsförslaget fanns förvisso en förskola inlagd och i mina ögon var det en god lösning med möjlighet till utelek mot Munkhagsgärdet. Var viss om att jag - och Du - fortsätter att slåss för den möjligheten i Plan- & Byggnämnden, KS och fullmäktige när detaljplanen ska arbetas fram. Maria v B bör också informeras om detta som "vår" representant i Planberedningen.

Annars vet vi ju båda vad Barn-o Utbildningskontoret har för uppfattning om små förskoleenheter....

Monica Stålborg Billberg sa...

Dag, nog är vi i mp med i oppositionen. Nu var jag förhindrad att delta på gårdagens KS, det kan också ha förkortat tiden något. Men du skötte det bra, fint med en så här utförlig rapport. Intressant att Fordons-muséet lyftes ur dagordningen.

Dag Bremberg sa...

Mats, tack f kommentar. Jag anser också att det kan vara bra att skilja ut den taxefinansierade verksamheten, men jag är skeptisk till att lägga den i ett energibolag som ska verka "affärsmässigt". Särskilt som Sevab bara ägs delvis av Strängnäs kommun - och försäljning eller ombildning ska prövas.

Dag Bremberg sa...

Monica, visst har mp skött oppositionsarbetet utmärkt!
F'låt att jag glömde.
Min poäng var att jag i de stora betongpartierna m och s ofta saknar offensiv kritik och mod att gå emot de ledande tjänstemännen.
Även om det finns enskilda personer som visar civilkurage ibland.

Ebbe Ollman sa...

Som jag sade till dig innan jag gick: Den absoluta huvudsaken är att kommunen behåller äganderätten över infrastrukturen. Att överlåta arbetet med drift och underhåll till SEVAB är ju inte någon irreversibel åtgärd man kan ju närsomhelst hämta tillbaka verksamheten till egen regi igen. Säljer man ut själva nätet däremot tappar man all kontroll och valfrihet i framtiden.

Dag Bremberg sa...

Ebbe, det är en klok analys, som jag instämmer i.
Och om en bolagisering ska ske så är det knappast Sevab vi vill ska ta hand om våra sopor och vårt vatten.