tisdag 23 september 2008

Kommunens velande om friskolor

De ledande politikerna i Strängnäs kommun har inte kunnat hantera friskolor på ett pragmatiskt och konsekvent sätt.
Senaste exemplet är ansökan från Gripsskolan, vars hantering synas av E-kurirens ledarsida i dag:
http://www.ekuriren.se/link.php?id=737338

Moderaternas ledare har inte bara velat säga ja till friskolor, utan aktivt engagerat sig i projekten, gett dem "klartecken" och talat om för tjänstemännen vad som bör stå i utredningarna. Mönstret från skandalen med Europaskolan/Roggeskolan förra hösten känns igen i hanteringen av Gripsskolan.
När jag i våras frågade om vilka kontakter som förekommit har all kännedom förnekats av Mariefredsnämndens dåvarande ordförande.
Problemet med detta är inte bara att man förlorar förtroende för vederbörande politiker, utan också att denna sammanblandning av privat engagemang och officiella roller leder till oklarhet för medborgarna.
Enskilda politiker bör inte och kan inte ge löften. Det riskerar att leda till det som nu hänt: ansökan är inte förankrad och anpassad till de verkliga behoven; därför kan inte en majoritet säga ja.

Det hade varit så mycket bättre om kommunen hade en öppen och konstruktiv dialog med de personer som vill starta friskolor. Då bör en ansökan kunna leda till ett enhälligt ja.
(Även om vissa sossar känner ett motstånd mot friskolor, som de inte vill uttala högt. I bland känns det som att det endast är vi i Mfp som kan se pragmatiskt på dessa frågor.)

Citat fr ledarsidan:
I föräldraföreningens ansökan står följande: "Vi har arbetat i samråd med kommunen från första planeringsmötet 2007. Möten har skett med såväl kommunens tjänstemän som politiska ledning, både i Mariefred och i Strängnäs. Kommunen ser mycket välvilligt på detta·".Ansökan lämnades in till Skolverket den 31 mars och det är kontakter med den förra politiska ledningen som åsyftas. Kan dessa politiker på ett tidigt stadium - innan det fanns en formell ansökan, innan frågan hade diskuterats i något kommunalt organ och innan en riktig elevprognos hade gjorts - ställt ut löften till föräldraföreningen från vilka det sedan inte gick att backa? Det förefaller inte helt otroligt.
En av initiativtagarna till skolansökan var Robert Limmergård, ordförande i moderaternas Mariefredsförening, medan partikamraten Arne Arvidsson var ordförande i mariefredsnämnden.

7 kommentarer:

Mats Werner sa...

Du söker verkligen konspirationer och elände i allt , Dag. Har Du aldrig roligt? Jag trodde Margit avsåg Dig med sin rubrik som Du länkar till.

Jag ser i sig inga bekymmer med människor som försöker starta saker "i samråd med" kommunens tjänstemän och politiker. Hur ofter sker inte det i den vanliga vardagliga verkligheten? När det gäller byggande av hus, etablerandet av industrier etc. etc. Det är väl jättebra att kommunen inte hålls ovetande förrän det är "för sent".

Däremot ser jag givetvis problem om någon/några i den kommunala verksamheten eller politiken gör "utfästelser" som kan tolkas som löften. Det har vi haft nog av (Veli Cagalyan, Plåtschabraket, Jägmästaren bara för att nämna nägra).

Vi har dock ingen anledning att ens tro att så har varit fallet här.

Däremot ser jag ett stort bekymmer när två ansökningar som behandlas samtidigt och där den ena anses tillföra något nytt som inte finns i vår kommun tidigare, medan den andra av kontoret inte tillför några nya kvaliteter, politiken ändå beslutar avstyrka den som tillför något nytt medan man tillstyrker den som bara kör på i gamla hjulspår. DET bekymrar mig.

Det riktiga som jag ser det hade givetvis varit att tillstyrka båda!

Dag Bremberg sa...

Jag hoppar över personangreppet, som knappast är relevant för någon annan.
I sakfrågan är det så att det är just Samråd jag förespråkar. Att det sker inför byggande beror på att lagen, PBL, kräver det. Men kommunen skulle vinna på att samråda även annars.
I detta fall har det uppenbarligen inte varit något samråd, men det har varit kontakter med en politiker och intressenterna har uppfattat att de fått löften.
Du var inte med på det mötet i MFN när detta uppenbarades. Annars tror jag att du också skulle reagerat,

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Jag uppfattar inte dig som en konspiratör, jag uppfattar dig som en ärlig, uppriktig och kritiskt tänkande individ. En person med ärligt uppsåt.

Att folk kan uppfatta saker som politiker pratar med de om som löften behöver ju inte därmed betyda att löften har getts. Ibland kan det vara bara ett rent önsketänkande, eller?

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Tack för det, Margit!
Du har rätt i att saker som sägs "mellan skål och vägg" lätt kan misstolkas. Det är därför vi ska ha ordentliga möten där vi skriver i protokoll exakt vad som överenskommits.

Dag Bremberg sa...

Ang det som Mats W "kastar upp" på Margits blogg:
Samråd är bra, men om en politiker förnekar kontakterna så är det inte samråd. Vad man sen kallar det, tja...
Mats har missat de två gånger jag frågat om någon i Mariefredsnämnden haft kontakt med intressenterna bakom friskoleproejktet. Ingen svarade jakande. När jag frågade om inte någon ens visste vilka de var: samma nekande.
Vilket jag tycker var rätt märkligt eftersom staden är så liten att det sprids snabbt vilken person i MFN som var med med på gruppens möten.
Det hade inte behövt vara något jäv, så varför inte berätta sanningen?
Där, Mats, har du troligen förklaringen till att en viss person sedan ville bifalla detta projekt, men hindra ett konkurrerande friskoleprojekt på orten.
Man kan ha olika åsikter, men alla som har förtroendeuppdrag måste agera ärligt, öppet och ansvarsfullt gentemot väljarna!

Anonym sa...

Skrev tidigare i veckan en kommentar till den här artikeln. Tydligen censurerar Dag Bremberg kritiska inlägg?
/Undrande Mariefredsförälder

Dag Bremberg sa...

Att jag inte censurerar kritiska inlägg vet alla som följt min blogg en tid.
Inlägget från Mats här är ju synnerligen kritiskt, även mot mig som person.
Så välkomna med kritiska kommentarer!
Om ni vill ha seriös debatt så var inte anonyma!