tisdag 26 augusti 2008

Tomma klassrum?

Ända sen förra hösten har vissa ledande moderater påstått att det finns "tomma skollokaler" och "tomma klassrum". Därför skulle man enkelt kunna spara pengar genom att riva eller sälja en skola, enligt denna tes.
Ingen har kunnat visa på var dessa lokaler finns. I själva verket är det så att antalet elever har minskat i vissa klasser på nästan alla skolor - beroende på att det varit en svacka i födelsetalen under några år. Det innebär att det blivit mindre trångt i några klassrum, men några tomma rum har ingen kunnat visa på.
Redan om 1-2 år kommer vi se ökande antal elever i grundskolan, och vi ser det redan tydligt på förskolenivån.
Ändå fortsätter dessa argument att komma från moderaterna, som nu är i opposition.
I dag skriver Maria v B i kuriren:
http://www.ekuriren.se/link.php?id=724740

Kommentar:
Maria v B ska ha en eloge, för hon är den första moderata politiker som nämner lärartätheten. Hon skriver t o m att den ska vara på riksnivå. Det är ett framsteg, och det visar att Maria är seriös.
Sen har vi ändå olika perspektiv ibland. Jag vill utgå ifrån barnens verkliga behov - inte från en undermålig budget.

Inga kommentarer: