söndag 31 augusti 2008

Sossarna sviker

Innan valet sa sossarna - liksom mariefredspartiet - nej till flera tokiga exploateringsprojekt.

Vi har påminnt dem om problemen vad gäller bl a Tredje backe, Hammaren, Fågelsången osv.

Men i dag, enligt ST, böjer sig sossarna för exploatörernas intressen, som applåderas av vissa av deras egna tillväxtfixerade betonghäckar.

Jag kan inte förstå hur man står ut i ett sånt parti.
(Jag stod ut i ett år som tonåring, när jag ifrågasatte meningen med att vara med erbjöds jag att åka t kursgård m swimmingpool...)

9 kommentarer:

Lotta Grönblad sa...

Inga problem Dag jag står ut och jag älskar mitt parti!

När det gäller den här frågan så har jag nu också blivit övertygad om att man kan göra detta; garantier finns för trafikssäkerheten och för ekonomin, så vitt jag har förstått.

I grunden är jag för exploatering och utveckling så även i detta fall.

häls Lotta, Socialdemokrat i själ och hjärta med eller utan swimmingpool . . .

Dag Bremberg sa...

"Garantier"???
Det är ju bara blå dunster; tomma ord om att byggarna ska köra "försiktigt".
Sen har du ändå alla boendes trafik förbi skolan i all framtid.

Och ekonomin: Småa behöver ju bara betala 1,5 Mkr i första etappen, men vägen kostar 15-20 Mkr. Varför kräver inte kommunen mer av Småa???
Denna affär är skum från första början.

Lotta Grönblad sa...

Dag utveckla gärna det där för jag litar på ditt omdöme. Hur ska man göra för att få de här Småa att pröjsa mer då? Borde ju gå att få till trafiksäkerheten. Det funkar ju på andra ställen även om man exploaterar.

häls L

Dag Bremberg sa...

Kommunen kan ställa högre krav på Småa, liksom andra exploatörer, som tjänar stora belopp om de får bygga nya områden i Marieredstrakten.
I detta fall har ju KS och KF sagt nej flera ggr, bl a på grund av oklarheterna kring vägen. Då borde avtalet omförhandlats så att Småa betalar hela beloppet direkt.

Men oavsett detta så är det en dåliga idé att satsa pengar på en ny väg genom ett känsligt naturområde, en väg som väldigt få kommer att använda. Och en väg som kommer att dras där det nu ligger två förskolor, som tydligen måste bort.

Bättre att prioritera byggande väster om Mariefred, t ex Mavabområdet o golfbananan. Det är inte precis så att det saknas byggprojekt...

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Jag säger bara: "makten framför allt", det är vad jag har uppfattat att sossarna står för. Nu har de gått in i en ohelig allians med fp och c och får "betala" för det i bland, men för det mesta får fp och c ge efter, tror jag. På norska säger vi: "i nöden spiser til og med fan fluer".

MVH Margit

Freddy Danell sa...

Hej Dag!

Jag har inte vik mig i denna fråga utan får acceptera vad Ks beslutat bara. Tycker själv som du att man skulle ha krävt mycket mer av Småaa samt att både planeringen och placeringen rent sagt är dum. MEN nu är det så att de flesta som beslutar i Ks/Kf är inte boendes i Mariefred och nu som även tidigare ärenden så förstår eller tar de inte till sig vad som händer i Marifred. Dom skiter helt enkelt i det. Vad Miljö och räddning samt Mariefredsnämnd sagt spelar ingen roll för tjänstemän och KS/KF. S var inte eniga i detta även om man kan tro det.
Dock ska jag införskaffa mer fakta innan jag säger något mer om det om det nu finns fakta som säger att detta på något sätt är en bra ide.

Dag Bremberg sa...

Hej, Margit! Om det är så att sossarna har gett med sig för att de måste komprimissa i sin oheliga allians, så tycker jag att de skulle säga det. I stället för att plötsligt påstå att alla problem är lösta. Vem ska väljarna kunna lita på?

Hej, Freddy! Jag förstår att en s-falang kört över en annan - igen. Men om Mariefredsborna i s blir överkörda, då kan ju inte väljarna i Mfd veta vad de får med en s-röst. Tyvärr.
Och det är förstås en av anledningarna till att vi bildade Mariefredspartiet.

Mvh:Freddy Danell sa...

Jag kan bara tala för mig själv just nu i frågan så exakt vad samtliga i Vår S grupp säger får jag höra på Torsdag.

Anonym sa...

Hej Freddy och Lotta

Om det finns FAKTA som säger att det här är en bra idé, så är jag intresserad. Och då vore det ju bra om denna idé nämndes i papperen till KS, för där fanns ju vad jag kan se inget nytt.
Den enda idén som tidigare kommit fram under den här "poppa-upp-som-en-korkprocessen" är att dra byggtrafiken förbi förskolan.

OM vägen över Hammaren byggs, så hjälper ju inte det första årets/årens byggtrafik. Den trafiken ska gå antingen förbi förskolan eller förbi skolan (vilket kommer att få husen utmed vägen att sjunka ännu mer). Dessa två vägar ska även ta den ökade trafik som inflyttningen medför.
För etapp två (om den blir pga vikande konjunktur) får kommunen ett litet bidrag på 9 miljoner till vägen i Hammaren. Om det då finns pengar för kommunen att skjuta till, KANSKE vägen byggs. Annars följer ytterligare minst ett års byggtrafik till.

HUR kan någon tycka att det här är en hållbar planering? Vilka löften finns egentligen till Småa? Varför poppar hela tiden detta förslag upp? Det byggs för fullt i Läggesta, och fler planer är på gång. Vi kan förmodligen snart bygga på den västra sidan av staden (Mavab), och golfbanan vill bygga på sin mark.

Vem vill , som det tycks, till varje pris föra fram en exploatering åt Småa? Hur kan vi gå med på en exploatering där vi inte kan lösa tillfarten på ett lämpligt sätt, och där vi dessutom blir erbjudna en pinsamt låg penning som bidrag till en väg som kanske aldrig blir av?

mvh
Birgitta Elvingson