måndag 1 september 2008

KS: ja till Tredje backe

En majoritet i kommunstyrelsen sade ja till Tredje backe samt den tänkta nya vägen genom Hammaren. Sossarna hade vikt ner sig, så det spelade ingen roll vilka kritiska argument som kom fr mp, mfp, kd och sp.

Kommunen borde ställa högre krav på Småa, liksom andra exploatörer, som tjänar stora belopp om de får bygga nya områden i Marieredstrakten.I detta fall har ju KS och KF sagt nej flera ggr, bl a på grund av oklarheterna kring vägen. Då borde avtalet omförhandlats så att Småa betalar hela beloppet för vägbygget direkt. Nu kommer de undan med 1,5 Miljoner kr i första etappen.

Men oavsett detta så är det en dålig idé att satsa pengar på en ny väg genom ett känsligt naturområde, en väg som väldigt få kommer att använda. Och en väg som kommer att dras där det nu ligger två förskolor, som tydligen måste bort.
Bättre att prioritera byggande väster om Mariefred, t ex Mavabområdet o golfbanan. Det är inte precis så att det saknas byggprojekt...

Inga kommentarer: