måndag 18 augusti 2008

Ja till Gripsskolan

Det finns en majoritet för Gripsskolan, enligt Strengnäs tidning idag:
http://www.ekuriren.se/link.php?id=721472.

Det är inte riktigt så enkelt. Beslutet fattas av Skolverket och kommunstyrelsen ska skicka in ett yttrande. Även om de flesta i Mariefredsnämnden i princip är positiva så är det flera som delar mina invändningar om att det är olämpligt att starta redan 2009, vilket denna ansökan avser.
Det är också ett frågetecken om placeringen. Der är inte önskvärt med en skola mitt på Hammarängen, eftersom de flesta bostäder byggs ute vid Läggesta. Där behövs en ny skola inom 3-5 år.

Jag vill också gärna höra vad Lotta och de andra i BUN anser.

10 kommentarer:

Mats Werner sa...

Förstår inte varför frågan bara avsåg Gripenskolan. Vi har ju faktiskt en ansökan till att ta ställning till. Och säger vi ja till Gripenskolan kan vi inte gärna säga nej till den andra. I all synnerhet som den ändå av förvaltningen anses tillföra något nytt. Likabehandlingsprincipen måste gälla i våra ställningstaganden. Kommunen har som Du påpekar bara en yttranderätt. Det finns inget som säger att Skolverket (som det väl heter numera) ens läser vårt yttrande.

Dag Bremberg sa...

Ja, precis den invändningen har jag också gjort. Man kan inte hävda olika principer för olika skolor, då har man ju inga principer...
Vissa politiker är ibland uppenbart bussiga mot grannar och kompisar.

Lotta Grönblad sa...

Hej Dag

Jag tycker att den här skolan ska starta 2010 och att den bör finnas på Läggestaområdet, eller i direkt anslutning.

Detta för att det kommer att finnas ett stort behov där. Och närhetsprincipen gäller för små barn. Dessutom bidrar utbyggd service till att förstärka områdets konkurrenskraft.

Att placera skolan där innebär att den sannolikt inte kommer att konkurrera med andra skolor i andra kommundelar, vilket skulle ha varit fallet för den andra ansökan med engelska inriktning som kan bidra till en negativ konkurrenssituation i centrala Strängnäs, vilket vi inte vill ha. Så det är inte riktigt samma sak att jämföra dessa rakt av.

hälsar Lotta

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Jag har inte sett ansökan till de som vill starta Gripen-skolan, men jag räknar med att de har sagt något om hur, när och vart? Om de har sökt om att starta en skola 2009, kan vi då säga att det passar bättre att ni startar 2010 i stället. Klart vi kan säga det, men är det klokt att besluta det?

Sen förstår jag inte fullt ut resonnemanget att vart vi placerar skolan har att göra med om den konkurrerar med andra skolor i kommunen, barn åker ju till och med till andra kommuner och går i skola där, fast de säkert får gå upp i ottan på grund av resväg.

Skolverket kommer väl sannolikt att godkänna den andra skolans ansökan också, i alla fall om det är som ni skriver att de tillför något nytt.

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Ansökan fr Gripsskolan finns m i handlingarna t nästa KS.
Där står att skolan ska vara "mitt i byn". Där står också att man har flera alternativ, oklart vilka, men vad vi hört är att de tänkt bygga på Hammarängen och att de trodde att detta skulle finansieras gm en donation av en person som nu är borta ur bilden. Så det finns ett antal frågetecken, som jag tycker att förvaltningen borde rett ut, i st f att bara förorda att vi ska säga nej. Det märkliga är att det står i ansökan att man haft nära samråd med kommunens tjänstemän och politiker - och ändå är ansökan så ofärdig. Ett exempel till på hur illa det fungerar med beredningen av de beslutsförslag som läggs på vårt bord.

Mats Werner sa...

Lotta!

Brittiska skolan söker för antingen Strängnäs eller Mariefred.

Fortfarande har kommunen i princip inget att säga till om här. Skolverket avgör och om de inte specificerar läget så kan det således bli Mariefred för den engelska skolan också.

F.ö. ser jag att Gripenskolans ansökan undertecknats bl.a. av rådgivaren till den person som golfklubben avvisat som möjlig köpare av vissa skäl. Det säger kanske ett och annat.

Anonym sa...

Min grundinställning är att Skolverket skall sakligt bedöma varje friskoleansökan och ta ställning. Eleverna är värda det bästa. Attraherar friskolor elever från kommunal skola måste den kommunala organisationen bättre anpassa sig. Vi behöver arbeta mycket mer med flexibilitet, nya lösningar, samgrupperingar, samarbete mellan skolor. Däri ligger nyckeln till att utveckla den svenska skolan, inte bara förvalta.
I Mariefred bör vissa delar av Mariefredsskolan kunna användas till förskoleverksamhet om plats finns.Vad säger ni om att införa ett system att den kommunala skolan bara använder och betalar de lokaler de behöver. Sedan får kommunstyrelsen se till att överflödiga lokaler hanteras på bästa sätt. Miljöpartiets tankar att bygga skollokaler som kan integreras med bibliotek, samlingslokaler, ev äldreboende och annat var intressant. Större flexibiltet i lokalanvändningen vore bra.
Maria von Beetzen

Lotta Grönblad sa...

Mats, jag är fullständigt uppdaterad om hur skolverket arbetar och hur de bedömer friskoleansökningar. Det behöver du inte undervisa mig om.

/ L

Lotta Grönblad sa...

Till Maria

Jag avfärdar absolut inte den tanke som du för fram ( och kanske miljöpartiet då) . Jag tror på att man överhuvudtaget inte ska låsa sig för att åstadkomma bättre lokalanvändning på alla sätt.

/ L

Dag Bremberg sa...

Ja, Maria, som elevpengsystemet är utformat i dag slår det för hårt mot kommunala skolor som (tillfälligt) tappar i elevantal.
Lokalkostnaden borde hanteras bättre, centralt. Men det är ju i praktiken inte så att det handlar om lokaler som står "tomma", utan att det är några lediga stolar i vissa klassrum.
I dag är det inte möjligt att använda skollokaler till daghemsverksamhet. Kanske skulle det funka om man byggde mer flexibelt, men det blir i så fall en merkostnad.