söndag 24 augusti 2008

Ekonomichefer skeptiska till storkommuner

En ny undersökning av Kvalitetsmässan visar att en mycket stor majoritet av kommunernas ekonomichefer anser att det går att bedriva kommunal verksamhet effektivare.

På följdfrågan om de tror att det skulle kunna bli effektivare med större kommuner, är de som svarar "ja" ändå en minoritet. Varför de flesta är skeptiska framgår inte, men de måste väl ha insikten att större organisationer medför nya kostnader, t ex en allt mer svårstyrd byråkrati och allt längre avstånd till medborgarna.
Tyvärr ställs ingen fråga om möjligheterna med kommundelning eller decentralisering.

Främsta hindret för effektiviseringar tycks enligt dessa ekonomer vara politiker...

Själv är jag övertygad om att stordrift kan vara effektivt i industrin, om man serietillverkar exempelvis bilar, då man vill slå ut utvecklingskostnaderna på så många enheter som möjligt.
Men i serviceverksamhet, och i synnerhet offentlig, skattefinansierad, är det viktigare med närhet till medborgarna och brukarna.

Den begränsade försöksverksamheten med Mariefredsnämnden visar - trots sina brister vad gäller demokratisk förankring och befogenheter - att det går att spara pengar genom närhet mellan beslutsfattare, utförare och brukare.
Det skulle kunna bli ännu mer kostnadseffektivt, obyråkratiskt och demokratiskt om Mariefredsborna själva fick välja en styrelse med tydligt mandat - som kunde ingår kommunförbund med såväl Strängnäs som Nykvarn!

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Det är väl lite tidigt att säga att vi har sparat pengar med Mariefredsnämnden. Att vi har fått närhet och säkert ökad snabbhet kan vara nog så sant. Men pengar....

Dag Bremberg sa...

Jag menar att vi kunnat minska kostnaderna för gatu- & parkarbeten samt en mängd mindre uppgifter som kunnat hanteras direkt. Dessutom har nämnden/kontoret gm snabba beslut avseende skolan o förskolan kunnat hindra pengar att rinna iväg.
Den bilden delas av kontoret och stod också i det yttrande som nämnden ställde sig bakom när v-motionen behandlades.
Jag vill inte överdriva det positiva; man skulle också kunna säga att även om det inte varit supereffektivt så har MFN kunnat undvika det som ibland sker centralt: att massor av pengar rinner ner i svarta hål, typ Campus.