fredag 1 augusti 2008

Direktvald kommundelsnämnd stöds av SKL

Att ha ledamöter som är direkt folkvalda i en områdesstyrelse eller kommundelsnämnd applåderas nu av Sveriges kommuner och landsting, SKL:
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=4770&A=54074&FileID=214246&NAME=demokratiforsok.pdf

Det är ingen ny idé.
Den kom upp redan på 80-talet, då man insåg att de då många kommundelsnämnderna inte innebar någon utveckling av demokratin; ledamöterna utsågs uppifrån, efter nomineringar enbart internt inom partierna; medborgarnas inflytande ökade inte.
Direktval skulle öka medborgarnas engagemang, ge ledamöterna bättre förankring och öppna för att även partilösa skulle kunna kandidera.
När frågan om direktval behandlats i riksdagen har dock en majoritet mumlat, hymlat och velat. Därför har inte kommunallagen ännu ändrats på denna punkt.
Trots det går det att använda direktval, om kommunfullmäktige formellt fastställer och följer valresultatet. Det finns goda exempel på detta i vårt land.
Det konstaterar nu SKL:s styrelse, som skickar denna signal vidare i skrivelse till riksdagen.
Sveriges Kommuner och Landsting kommer nu troligen att inbjuda intresserade kommuner att utveckla direktvalda områdesstyrelser eller liknande organ.
Där bör Strängnäs kommun hålla sig framme och pröva direktval till en Mariefredsstyrelse med ett tydligt mandat. Den nuvarande kommundelsnämnden är tyvärr en halvmesyr, vilket många påpekat, och det vore synd om den lades ner utan att ersättas av något bättre alternativ.

6 kommentarer:

Mats Werner sa...

Uppriktigt sagt, Dag! Jag tror inte vi kommer att se fler experiment på medborgarinflytandesidan i vår kommun. Du vet själv vilket OTROLIGT ringa intresse det fanns från olika håll att pröva nya möjligheter och vilket totalt ointresse också från politikerhåll i allmänhet på de propåer som vi i Demokratiberedningen kommit med under åren. man har inte ens nänts läsa igenom förslagen. Jag känner att det för min del (och då var det ändå jag som lade den första motionen på 70-talet om just direktvalda kommundelsråd) får nog vara med att stånga pannan blodig mot ointresserade betonghäckar som inte vill se och inte vill höra talas om förändringar av något slag.

Dag Bremberg sa...

Mats, det var uppriktigt. Men om jag känner dig rätt så ger du inte upp bara för att det finns motstånd från betonghäckarna!

David sa...

Nu ska jag säga något hemskt... Om Mariefredsnämnden var direktvald faller det tyngsta argumentet mot den... Förutsatt förstås att man reder ut en del risker för dubbelbeslut (vilket skulle bli fallet om Mfn var direktvald), fixar till ansvarsområdena och inte minst ser till att man inte bygger in tveksamheter i likabehandlingen av kommunmedborgarna... Fast när det kommer till kritan så tycker jag att M-fred är för litet för en egen nämnd och Strängnäs för litet för kommundelsnämnder.

Dag Bremberg sa...

"För litet"?
När blir antalet människor för lågt för att ha demokrati? Jag skulle säga när man är färre än två.
Utgångspunkten för demokratin bör vara att alla beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. De är f ö en princip som till och med EU hyllar.
Varför ska beslut som påverkar Mariefredsborna fattas i Bryssel, Stockholm eller Strängnäs?
Vissa beslut, om exempelvis lagar och skatter, måste fattas på en högre nivå,
men varför ska beslut om placering av daghem, utformning av ångbåtsbryggan eller parkeringsregler på en bakgata fattas på en annan ort?
Det är som om Strängnäsfrågor skulle avgöras i Eskilstuna. Det skulle inte gillas av Strängnäsborna...

Den ständiga frågan om storleken... Stor eller liten, det beror på vad referensramen är. Visst, Mariefred är mindre än Strängnäs, men mycket större än ett antal egna kommuner. Strängnäs kanske inte är normen som man ska utgå ifrån. Om man anser att det blir bättre med större politiska enheter, så bör Strängnäs kommun gå ihop med Eskilstuna och varför inte Katrineholm på en gång...
Men det skulle försämra demokratin, det tror jag nästan alla inser.

Mats Werner sa...

Om Du inte ser upp, Dag - kommer snart vissa beslut om lilla Mariefred att kunna fattas i just Eskilstuna! Beware!

Dag Bremberg sa...

OK, jag ska se upp, men jag anser iofs att vår kommun bör öka samverkan med E-tuna, som vi har en del att lära av.