onsdag 14 maj 2008

Pinsamt att (s) glömde genusfrågan

Margit Urtegård bloggar om den manliga dominansen i kommunledningen och det pinsamma uttalandet från (s)-ledaren om att förhandlarna inte tänkte på könsfördelningen.
http://margiturtegard.blogspot.com/2008_05_01_archive.html

Även på www.ekuriren.se debatteras könsfrågan.
Jag har där gjort ett inlägg där jag håller med Niklas Zandelin (m).
Det är glädjande att moderaterna nu släpper fram en yngre person, som också vågar uttrycka en tydlig vilja till förändring. Jag önskar Niklas lycka till, för det finns en del att göra...
Jag har också noterat att några äldre män i vår kommun använder sig av härskarteknik, främst mot yngre kvinnor, men ibland även mot yngre män. (Ja, nu är det inte så många unga, utan vi som är medelålders räknas väl också som "yngre".)
Ann L skulle nog inte ha behövt avgå om hon hade haft folk omkring sig som gav kloka och välmenande råd. En och annan man i hennes omedelbara närhet kunde ha agerat bättre...
Man bör absolut inte försöka skyla över de felaktigheter och regelbrott som begicks, men att några män (och kvinnor) agerade som de gjorde hängde delvis ihop med könsaspekten. Den har alltid betydelse, även om vi skulle önska att det inte var så.
Därför förvånar det mig storligen att sossarnas kommunordförande Leif H säger att de inte tänkte på könsfördelningen. Det har man ju gjort inför alla val under flera decennier, i alla fall i Stockholm. Hur långt efter är man i Strängnäs?

Inga kommentarer: