tisdag 1 juli 2014

Demokratin är grunden

Vi som bildade MFP för nio år sedan såg att kommunens ledning hade distans - såväl geografisk som mentalt - till medborgarna.
Vi såg att det behövdes ett lokalt parti som kunde sätta fokus på de bortglömda frågorna om demokratin, miljön och barnens behov.
I och med att vi blev invalda i kommunfullmäktige var det självklart att vi tog ett ansvar för hela kommunen. Vi har sett problem i vår närhet, på förskolor, skolor, äldreboenden, lekplatser, cykelbanor m.m. Men vi har tidigt insett att de problem som drabbar Mariefredsbor även drabbar våra vänner i Åker, Stallarholmen och Strängnäs.

Vi anser att när man har blivit folkvald ska man inte vara lokalpatriot eller partirepresentant, utan företräda alla medborgare, oavsett om de är partimedlemmar eller vad de röstat på. Man ska lyssna särskilt på dem som inte ens har rösträtt: barnen och ungdomarna.

Vi folkvalda ska inte vara passiva förvaltare som överlåter till tjänstemän att sätta agendan. Politiker ska med tydliga mål styra de kommunala verksamheterna utifrån medborgarnas behov – vilket förutsätter att man har en aktiv medborgardialog.
De som styr måste också kunna ifrågasätta och ompröva. Det kan aldrig bli verkliga förbättringar om man envist blundar för t ex svaga skolresultat eller att en stor andel av medborgarna i återkommande enkäter uttrycker tydligt missnöje med möjligheterna till inflytande.

Demokratin är grunden för kommunens alla verksamheter, och medborgardialog är en förutsättning för att besluten ska bli relevanta, träffsäkra och accepterade.
Det är hög tid att decentralisera makt från kommunhuset. Vi föreslår att beslut om alla lokala frågor ska kunna fattas av en ny form av ”områdesstyrelser” med tydliga mandat. Ledamöterna ska inte utses av partier utan bör väljas direkt av ortsborna, som också ges direkt inflytande genom rådslag, enkäter och rådslag på nätet samt i andra forum.

1 kommentar:

Christer Ståhl sa...

Intressant förslag du kommer med. Efter 14 år som ordf i kommundelsräd och områdesstyrelse har jag samma uppfattning i stort.
Tydligt mandat och därmed också beslutsrätt.