fredag 28 mars 2014

Behövs Mariefredspartiet?

Behövs det ett parti i kommunen som lyfter frågorna om lokaldemokrati, som prioriterar barnen och värnar miljön och småskaligheten?
Ska partiet ställa upp i valet på nytt - under samma namn?
Öppen diskussion på partiets årsmöte söndag kl 16 på Biohuset.
Välkomna!

Inga kommentarer: