söndag 15 december 2013

Omsorg eller ättestupa?

Tillspetsad rubrik, men det är faktiskt så det är nu för de drabbade åldringarna på Solvändan. Att Mariefred var på Expressens löpsedel i går är inte utan anledning.
Det här är en skandal - och nu måste ansvariga politiker dra i nödbromsen!

I morgon är det fullmäktigemöte och då framför jag detta:

INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

ÄLDREBOENDE

Kommunens planering av äldreomsorg har uppenbarligen inte varit optimal. Budgeteringen har sällan stämt med de verkliga behoven av äldreboende och hemtjänst.
Några exempel under några få år på beslut som verkat utgå från behov men som snart visat sig vara kostsiktiga och kostsamma är ombyggnationen av Thomasgymnasiet och avtalet med Culmen, tömningen av Selaöhemmet, beslutet att riva Konsumbyggnaden i Stallarholmen för byggande av nytt äldreboende, beslutet att inte bygga nytt äldrehem samt den inledda tömningen av Solvändan.
Det borde inte vara så svårt att ha en långsiktig planering eftersom människors åldrande är förutsägbart och statistiken är omfattande. Behoven är heller inga nyheter, och det bör vara behoven som är utgångspunkten, inte plötsliga nya idéer om att försöka spara i en nämndbudget genom att flytta gamla människor.
Mina frågor:
1. Hur kartlägger vi i kommunen på ett bättre sätt de äldres behov nu och framöver?
2. Hur ser vi till att få en fungerande dialog med berörda medborgare, brukare och anhöriga?
3. Hur många människor kan vi räkna med kommer att efterfråga någon form av äldreboende i ett 10-årsperspektiv?
4. Vad innebär äldres behov och efterfrågan på boende i form av kommunala investeringar i fastigheter respektive ökade kostnader för ökad hemtjänst?
5. Äldre med stora hjälpbehov medför stora kostnader som inte försvinner utan totalt sett sannolikt ökar om de bor i egna hem, utspridda i kommunen. Vilka slutsatser leder det till, om vi tänker långsiktigt?
6. Även om det hypotetiskt skulle kunna gå att spara i en kommunal budget genom att flytta mycket gamla människor mellan boenden och olika orter, vilket riskerar att leda till mycket lidande och för tidig död, anser du personligen att det är värt det?

Dag Bremberg (MFP)
20131215

UPPDATERAT
: Efter mycket om och men tilläts jag lägga fram interpellationen, varpå Jens P snabbt kommenterade:
- Jag ser fram emot debatten och att höra från Dag hur man genom medborgardialog ska få folk att acceptera ett beslut som drabbar deras ort.
Hm, i min värld syftar medborgardialog till att utveckla demokratin och ge människor reellt inflytande - innan besluten är fattade.

1 kommentar:

Grön Rebell sa...

Toppen, jättebra!

Jag ser med spänd förväntan fram emot svaren du får på detta.

Marie-Hélène Boccara