söndag 13 oktober 2013

Vad hände med löftena om utveckling av hamnarna?

INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Kommunens avtal med Promarina baserades på att företaget skulle satsa på att utveckla hamnarna och därmed öka antalet gästbåtar och andra besökare i hamnområdena. Företagets ersättning (hyra) baseras på intäkterna,
Under de första åren har det varit mycket kritik mot bolaget, bl a på grund av de höjda båtavgifterna samt brister inom städning och service.
Det är viktigt att kommunen är en aktiv och pådrivande part för att förbättra hamnverksamheterna.

För att klargöra läget behövs en redovisning och klargörande av följande frågor:

1. Hur har antalet gästbåtar utvecklats under de år som Promarina drivit våra hamnar?
2. Hur stora har företagets intäkter varit och hur mycket har betalats till kommunen?
3. Föreligger andra betalningar eller uppgörelser, t ex gällande husbilar eller uthyrning av mark till cafébyggnader och dylikt?
4. Har antalet båtplatser ökat i enlighet med de löften som bolaget gett?
5. Har bolaget sluppit uppfylla löftet om bränslebrygga i Mariefred?
6. Är det andra villkor i avtalet som inte uppfyllts?

Dag Bremberg, MFPInga kommentarer: