torsdag 3 oktober 2013

VAD ÄR DE GAMLA VÄRDA?

De gamla på Solvändans äldreboende ska bort, får vi plötsligt veta.
”Det finns inget behov av detta äldreboende. De gamla vill bo hemma”, påstår kommunen ansvariga i tidningsintervjuer.
Tyvärr är det skenargument. Det handlar egentligen om att försöka klara en budget som inte stämmer med verkligheten.
Det erkände kommunalrådet Tord (S)under måndagens debatt i kommunfullmäktige. Det framkom då också att den utredning som nu görs av det framtida behovet av äldreomsorg har fått politiska direktiv: ”Den kommer att visa att behoven av äldreboende minskar.”

”Det är de ekonomiska realiteterna”, säger kommunalrådet Jens Persson (C). Det är dock inte en realitet att man måste skära ner just på äldreomsorgen. Kommunen har en miljardbudget och de som styr har den fulla makten att avgöra hur mycket pengar som ska användas till äldreomsorg – eller till annat. Sanningen är att den styrande alliansen valt att öka kostnaderna för politiken och den centrala administrationen – på bekostnad av kärnverksamheterna.
Vi har varje år i våra budgetförslag visat att det går att omfördela från bl a kommunstyrelsen till skola samt äldreomsorg.
Det är fullt möjligt och hoppet om förändring lever!

2 kommentarer:

Anonym sa...

<Väljer att vara anonym av många skäl.
Har idag mött en anhörig (dotter)som haft sin mamma på Solvändan. Idag ångrar hon att dom inte stred mer för sin mammas vilja att få bo kvar på Solvändan, att dom lät sig övertalas att bo kvar hemma där maken är är över 80 och dottern jobbar heltid och nu som hon sa ser att hennes mamma inte lever ett värdigt liv längre och hennes pappa blir svagare och mer orkeslös. Det är den välfärden vi går tillmötes, tyvärr med Tord T i spetsen!

Per Wedlin sa...

Egentligen borde omsorgskostnaden vara lägre på ett äldreboende än för de som bor utspridda. Varje hjälpinsats kräver ju också en restid. Antar man att den genomsnittliga restiden är 15 minuter mellan insatserna så blir det sammanlagt 150 minuter/dygn för den som behöver hjälp 10 ggr/dygn.

När hjälpbehoven blir stora så blir bör det bli billigare på ett äldreboende. Då kanske gångtiden blir 1 minut i stället för 15 minuter om personalen finns i huset.

Det är ju heller inte så att kommunen betalar hyran för de som bor på ett äldreboende. Det gör de boende själva.

De flesta vill bo kvar i sin gamla miljö så länge som möjligt. Andra vill gärna bo i ett boende med större möjligheter till sociala kontakter och snabbare assistans.

Verklig valfrihet förutsätter att det finns ett visst överskott,lager, på det efterfrågade. Den kostnaden borde inte vara stor.

Den som läst Ivar Lo Johanssons Analfabeten har nog en skräck för äldreboende. Där tvingades en person in på kommunens nybyggda ålderdomshem. Idag är situationen den omvända. Varför skall det vara så svårt med balans?