onsdag 12 juni 2013

Folkomröstningen kan inte avfärdas

En folkomröstning är en högst allvarlig sak. Som folkvald representant kan man inte avfärda folkomröstningar med "Sveriges demokrati är representativ" eller "jag är vald, om ni är missnöjda kan ni rösta bort mig 2012".
Folkomröstningar är en del av den svenska demokratin, i bland som ett planerat inslag för att klargöra folkopinionen i en viktig fråga, i bland framdrivna av folkinitiativ med namninsamling (när folk upplever att det saknas medborgardialog).
Det finns politiker som helst vill styra själva, utan dialog, utan enkäter, utan omröstningar. De fick majoritetsalliansen i Strängnäs kommun att motarbeta och förhala den folkomröstning som nu genomförts. De är förstås nöjda med att det inte blev högt valdeltagande, pga usel information och nästan ingen debatt. Det enda man hörde från majoritetspakten var pinsamma försök från några sossar att skrämma folk att rösta på alternativ A, "för annars hotas Åkersskolan av nedläggning".
Tack och lov är de flesta människor kloka nog att inte låta sig förledas. Men sådant agerande bidrar inte till att stärka förtroendet för partipolitiken eller demokratin i sin helhet.

Deltagandet hamnade på en ganska väntad nivå. De som valde att rösta var de som var insatta genom att de läst Strengnäs tidning eller fått annan direkt information från föräldrarnas nätverk. De allra flesta valde alternativ B, trots att det stod att alternativ A redan var genomfört. Ett antal röstare är plikttrogna, i huvudsak äldre, och man kan anta att det är i den gruppen vi finner de flesta av (de få) A-röstarna. Vi vet dock inte, så vi ska inte spekulera för mycket.
Det vi vet är hur folk som röstade såg på frågan.
Vi har ingen aning om hur de som inte röstade tänkte. Många sa att de inte var berörda, några att de inte förstod frågan, andra hann inte, andra glömde. Om vi inte hade haft valplikt skulle de tvingats välja A eller B eller C, men vi vet inte hur det skulle blivit. De som försöker föra en sådan debatt nu sprider bara dimma och bidrar till ytterligare misstro mot politikers vilja att lyssna på folk.

Vi måste respektera resultatet.
Vi måste därför konstatera att folkopinionen är tydligt för att mellanstadiebarn inte ska grupperas ihop med högstadiet.
Det innebär inte att vi ska finna en ny lösning på lokalfrågorna till nästa termin.
Det bör dock innebär att hela politiken gör ett omtag, där vi utifrån målet att ge eleverna största möjliga trygghet och stabilitet, snarast utreder alternativ som är långsiktigt hållbara.

Inga kommentarer: