måndag 11 mars 2013

Skriv yttranden om Hammaren!

UPPDATERAT:
Datum ändrat: 15 april ska yttranden vara inne.
Den 9 april har områdesstyrelsen möte kl 19 på Rådhuset, och då kommer vi att ta upp frågan.

Om du vill värna Hammaren och/eller har synpunkter på förslaget om en ny väg och ett bostadsområde, så skriv ett yttrande senast 1 april.
Planförslaget finns att beskåda på Rådhuset eller på kommunens hemsida.


Synpunkter skall vara skriftliga, ställas till Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och byggenheten, 645 80 Strängnäs - alternativt med e-post till: plan-ochbyggnamnden@strangnas.se


"Den som inte senast under utställningstiden framfört synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen."

3 kommentarer:

Per Wedlin sa...

Planen finns här:
http://strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering/Detaljplaner-program/Mariefred1/Mariefred/Mariefred-2_1-del-av-m-fl-Hammaren-Nedre/

Hammaren är en rest från en gången tid liksom Tredje backe. Nu gäller det att inse det. Avsluta eller hårdbanta detaljplaneprogrammet för Tredje Backe etapp 2. Småa äger ännu inte mer än en liten del av marken. Bygg sedan kring Läggesta och väster om Mariefred. Där finns mera attraktiva lägen för boende och därmed även för byggföretagen.

Dag Bremberg sa...

Per, vill gärna förtydliga det jag tror att du menar: "Projektet Hammaren" är en rest från en gången tid. Dvs en tid då kommunen inte hade planarkitekter och politiker som insåg att en hållbar utveckling inte kan inkludera bostadsbyggande långt ifrån järnvägsstationen vid Läggesta.
Själva skogsområdet Hammaren är förstås också på sätt och vis en rest från en gången tid, som all skog.

Per Wedlin sa...

Javisst menade jag "Projekt Hammaren"!