torsdag 29 november 2012

Höjda VA-avgifter

Kommunfullmäktige i måndags beslutade att krisande Sevab ska få rädda sin budget genom att höja de redan höga VA-avgifterna kraftigt.

Vad som är värre är att bolaget för att garantera intäkterna vill höja de fasta avgifterna, istället för de rörliga.
Det innebär att de som förbrukar mycket vatten får lägre kostnader. Slöseri uppmuntras.
De som har låg förbrukning, för att de är få, kanske ensamma i hushållet, fattiga, sparsamma eller miljömedvetna - de straffas hårt!

När jag påpekade detta såg jag i många ledamöters ögon att de inte gillade detta förslag. MP-ledaren sa sen att MP ville ha en annan fördelning av avgifterna - men yrkade bifall.

Själv yrkade jag på återremiss för att få ett alternativt förslag med en omfördelning, dvs lägre fasta avgifter.
Detta stöddes dock bara av nio ledamöter, då moderaterna valde att rösta emot återremissen. Moderaterna har svårigheter att hantera Sevab, när de har ledamöter i Sevabstyrelsen som blir mer lojala med bolaget än med medborgarna.
Bäst är att skilja på politikeruppdrag och bolagsuppdrag. Om kommunen ska ha bolag ska styrningen bli mycket tydligare och vi ska inte ha politiker som sitter på dubbla stolar!


3 kommentarer:

Per Wedlin sa...

Det är onekligen ett märkligt system med kommunalt ägda bolag och dess styrelser. Bolagets styrelse består av representanter för ägaren, så långt liknar de vilket bolag som helst. Men styrelseledamöterna är dessutom representanter för kunderna/brukarna i sina uppdrag för kommunen. I det senare uppdraget bestämmer de bolagets prissättnng på de reglerade tjänsterna. Är det kundmakt eller institutionaliserat jäv?

Per Wedlin sa...

Så här resonerar en oppositionspolitiker i Örnsköldsvik som sitter i ett kommunalt bolag och röstar för men i KF röstar emot:

"Som förtroendevald politiker i kommunfullmäktige måste han se till medborgarnas bästa, som ledamot i Övik Energi måste han se till bolagets bästa"

http://www.di.se/artiklar/2012/11/29/rasar-mot-bolagsraddning-en-greklandskommun/

Anonym sa...

För att bli nominerad till ett styrelseuppdrag i SEVAB krävs ett politiskt mandat från väljare och parti.
Så det innebär ett delat ansvar från väljare/skattebetalare och ett ansvar för företaget.
Som jag ser det ett dubbelt uppdrag, klara man inte den balansen bör man inte sitta i styrelsen.
Det är naturligtvis bekvämt att konstruera ett enkelt uppdrag, allting blir ju mycket enklare.
Man kan inte välja bort sina väljare...
/skattetrött