Som sagt, Strängnäs har två gymnasieskolor som kan konkurrera med sin kvalitet. Den politiker (Fredrik, FP) är på fel spår som förespråkar idén om att dra in tågkorten
 (för att pressa ungdomarna att stanna på orten och helst gynna den kommunala gymnasieskolan). 

En uppenbar risk är att ungdomar fr Mariefred o Åker - som får se sina äldre kamrater åka tåg - väljer att pendla t skolor i t ex Södertälje o Sthlm, dit många av deras föräldrar pendlar.