onsdag 31 oktober 2012

Höjda VA-avgifter och tågkorten dras in

Kommunstyrelsen i Strängnäs idag:

- Majoriteten drev igenom att Sevab får höja VA-avgifterna med 11 procent. Detta är dock ett genomsnitt. De som förbrukar mycket vatten och har stor avloppsvolym får sänkta kostnader, så de med små bostäder och sparsam förbrukning drabbas av höjningar på 20-50 %!
Det värsta är att de inte har möjlighet att minska kostnaden genom att snåla med vatten, eftersom det är de fasta avgifterna Sevab vill höja. Det blir minst 3.600 kr enbart i fasta avgifter 2013 och ännu mer året därpå.
En centerpartist sa att vattenkostnaderna är så små att ingen bryr sig. Jag svarade att många människor faktiskt har små marginaler, till skillnad från de flesta politiker.
Ett avgiftssystem som inte uppmuntrar återhållsamhet med förbrukningen är naturligtvis helt fel såväl samhällsekonomiskt som miljömässigt. Det finns faktiskt ett EU-direktiv för vatten som anger att alla avgiftssystem ska "ge vattenförbrukarna tillräckligt incitament till effektivare användning och bidra till miljömålen".

VA-avgifterna får inte överstiga den verkliga kostnaden, men eftersom Sevab har stora förluster inom andra områden (värme, sophantering m.m.) så lär de allra flesta kunder uppfatta denna plötsliga avgiftshöjning som enbart ett sätt att täcka förlusterna. Jag kan inte säga att de har fel, och jag skulle gissa att detta kommer att överklagas av t ex villaägarna.
(Själv drabbas jag inte, eftersom vår samfällighet har eget vatten som inte kostar mig mer än totalt ca 800 kr per år. Men Sevabs plan är att tvångsansluta alla samfälligheter, vilket innebär enorma investeringar i ledningsdragningar.)

- Majoriteten drev också igenom att tågkorten ska dras in för gymnasieelever. Exakt hur många som kommer att drabbas är inte klart, men det står 665 i tjänsteutlåtandet.
  Jag påpekade att det inte blir den besparing på 2,5 Mkr som BUN-ordförande Fredrik (FP) påstår att han ska satsa på "lärandebiten". Under 2013 blir den teoretiska besparingen endast för de som börjar åk1 under ht, dvs fyra månader. Det innebär knappt 400.000 kr, motsvarande 0,06 % av BUN-budgeten.
  Det blir dessutom ökade resekostnader för bussar och för elever som väljer att åka tåg till orter där det inte finns bussalternativ samt ökade kostnader för elever i bl a Mfd som lär välja att studera på andra orter än Strängnäs.


5 kommentarer:

Per Wedlin sa...

Sevabs måste kunna betala sin verksamhet. Att höja den rörliga kostnaden är inte lika effektivt eftersom det då finns risk för att abonnenterna minskar sin förbrukning. Då kommunen har monopol så är det ett enkelt sätt att agera. Den största delen av VA-verksamheten är också kortsiktigt fasta kostnader, till största delen för avlopp.

Emellertid så kommer de två avloppsreningsverken så småningom att slå i kapacitetstaken. Utbyggnad eller en ledning till Stockholms söderortskommuners nät är några av de alternativ som studeras. Det kommer att krävas mycket stora investeringar. En VA-taxa som inte premierar hushållning kommer att påskynda kravet på dessa.

Anonym sa...

Det som sällan framgår av SEVABs tekniska och ekonomiska lösning(singular), är att kund-till-strömingen beror på att alternativ saknas. Det som finns är att ansluta till SEVABs nät och villkor.
Har inte sett något politiskt parti som krävt pluralism och flera gröna alternativ.
Tekniskt så finns ett otal elektriska pumpar i SEVABs ledningsnät vatten som avlopp. Finns det någon
redundans(reserv/alternativ) för elkraft bortfall? Vet SEVAB hur många pumpar som finns inkopplade?
Ja det var bara några exempel, extremt väder kan ställa till med stora problem, fråga boende i New York. Inget vatten, inget avlopp till WC, hur löser SEVAB sådana situationer?
Med lokala vattentorn finns en viss reserv, och om avlopp utformas med bra lutning och buffert-tankar kan antalet drabbade minskas. Finns sådant med i planeringen.
Ekonomiskt måste en konkurrentsituation åtmistonde vara möjlig om kommunen äger infrastruktuen och drift och utbyggnad sker genom upphandling.
Uppmuntra lokala lösningar, miljökraven måste omfatta mer än kemiska analyser.
/skattetrött

Anonym sa...

Ps.
Hur begåvat är det att SEVAB säljer elkraft till alla pumpar ? Hur många kW förbukas på att pumpa, vet miljö vännerna det ?
/skattetrött

Anonym sa...

en blues för civilisationen
http://klimatangest.blogspot.se/
Vägrar betala för att klimatsäkra Mälaren
Landshövdingen i Västmanland , Ingemar Skogö, som utrett frågan, tycker att alla kommuner som drar nytta av sjön för sitt dricksvatten borde vara med och betala. Enligt hans förslag kommer till exempel Strängnäs att få betala 45 miljoner kronor. Men kommunen vägrar.
- Det finns ingen laglig grund för att ta av kommunens pengar och betala en sådan allmän angelägenhet, så det behöver utredas i vilken del man kan vara med och delfinansiera, säger Marianne Andersson ( c ) till SVT Södermanland. http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.462493/kommunen-om-klimatnotan-den-ar-olaglig

Per Wedlin sa...

Svar till skattetrött

EEM i Eskilstuna har ingen kapacitet att sälja utan egna nyinvesteringar. Deras nät består av många små anläggningar. Inte alla är förbundna. Däremot finns överkapacitet i Södertörnskommmunernas SYVABS avloppsnät och dess reningsverk vid Himmerfjärden.