torsdag 25 oktober 2012

Skolbarn får inte åka tåg längre!


http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.1588458-slut-pa-gratis-tag-for-gymnasieelever

Beslutet är inte fattat än. Jag kommer att argumentera emot förslaget och jag hoppas att fler gör det. Viktigast är den effekt som borde vara uppenbar, att de som drabbas hårt är barn och ungdomar som inte har något alternativ. Det finns inga gymnasier i Åker eller Mariefred.
Viktigt är också att dessa skolbarn ändå måste transporteras. Rimligen måste det till flera bussar, vilket kostar.
Eller räknar den styrande kvartetten med att barnens föräldrar ska köra dem i privatbilar. Inte bra för miljön, men bryr sig MP?
Sannolikt kommer en del elever att välja skolor i S-tälje-Sthlm. Då får de resebidrag som inte täcker hela kostnaden, men som ändå blir dyrare för kommunen.
Ebberöds bank.


Siffror finns, men alltför få för att underlaget ska vara bra, i handlingarna till KS på kommuenns hemsida.
Kostnad f resor f 185 elever fr Åker o Mfd t  Strängnäs är i år ca 2 Mkr. Om de bara hade behövt busskort (och bussarna räckte) skulle kostnaden kunna varit 870.000 kr lägre.
Men om inte möjligheten fanns att åka tåg t S-näs, skulle sannolikt en del elever välja skolor på andra orter. Vi kan räkna med en ökning i riktning Sthlm-S-tälje. Dessa har inget bussalternativ och därför måste kommunen betala tåg, vilket blir dyrare, eftersom det är längre sträcka än Läggesta-Strängnäs.
Om vi bortser från detta problem och behovet av fler bussar t Strängnäs, så skulle den hypotetiska besparingen 2013 inte bli de 2,5 Mkr som Jens P tror, utan för dessa elever i åk 1 under ht bli ca 100.000 kr (plus ev ca 300.000 kr f elever Strängnäs-Eskilstuna).
Det är en liten kostnadsminskning, särskilt i jämförelse med de ökade kostnaderna och med risken att den kommunala gymnasieskolan förlorar fler elever.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Skolbarnen får inte åka täg längre!
Felaktig rubrik, felstavat =tåg
Felaktigt att skolbarn inte får åka tåg, det gäller subvention för gymnasieelever.
Dubbla fel !
Sedan blir dina argument ganska tunna när du inte vill diskutera kostnader och siffror.
Om det så gäller skatt eller resesubvention, måste ett seriöst alternativ innehålla mer än en åsikt.
Bifoga en kostnadskalkyl.
Vi bor i Strängnäs med hög skatt och höga avgifter, detta gäller även för oss pensionärer.
/skattetrött

Dag Bremberg sa...

Jo, detta drabbar barn, hundratals barn. Försök inte dribbla bort korten!
De som berörs är de som är 14-15 samt så småningom deras yngre kamrater. Jag kallar dem skolbarn. I mina, och stetens ögon, upphör de att vara barn när de fyller 18, i vissa fall 20.

Detta är alltså ett förslag om en förändring som förs fram av majoritetspakten. Det är inte enskilda oppositionspolitiker som ska ställas till ansvar.
Siffror finns, men alltför få för att underlaget ska vara bra, i handlingarna till KS, som f ö finns på nätet.
Kostnad f resor f 185 elever fr Åker o Mfd t Strängnäs är i år ca 2 Mkr, om de bara hade behövt busskort (och bussarna räckte) skulle kostnaden kunna varit 870.000 kr lägre. Men om inte möjligheten fanns att åka tåg t S-näs, skulle sannolikt en del elever välja skolor på andra orter. Vi kan räkna med en ökning i riktning Sthlm-S-tälje. Dessa har inget bussalternativ och därför måste kommunen betala tåg, vilket blir dyrare, eftersom det är längre sträcka än Läggesta-Strängnäs.
Om vi bortser från detta problem och behovet av fler bussar t Strängnäs, så skulle den hypotetiska besparingen 2013 inte bli de 2,5 Mkr som Jens P tror, utan för dessa elever i åk 1 under ht bli ca 400.000 kr. (Plus ev besparing f elever som reser Strängnäs-E-tuna.)
Det är en liten kostnadsminskning, särskilt i jämförelse med de ökade kostnaderna och med risken att den kommunala gymnasieskolan förlorar fler elever.

Anonym sa...

Jag tyckte att skolbarn var allför generellt, därav borde det framgå att det rörde sig om en mindre grupp. 185 gymnasieelever från Mariefred och Åker, som du nu anger.
Jag tycker att ’majoritetens’ förslag var ett dåligt förslag att spara pengar på. Därför förväntade jag mig ett bättre underlag till dina synpunkter. Nu visar du ju att besparingen blir marginell, vilket är bra. Rent allmänt tycker jag att alla utgifter måste vägas mot varandra, att bara kräva mer låter enkelt. Jag tycker att oppostionen måste bli mer analytisk och visa hur ’majoriteten’ har gjort
sina prioriteringar inom budget.
Ambitionen måste även vara att minska kostnader på ett intelligent sätt. Därför hoppas jag på att du driver alternativ i oppositon. Mot lägre skatt och avgifter !
/skattetrött

Dag Bremberg sa...

Min kritik var inte helt specifik, beroende på att beslutsunderlaget är oklart. Det innehåller två förslag och ett resonemang om att man kan genomföra det ena, det andra eller båda. Om den andra delen genomförs drabbas alla fr vår kommun som går på gymnasier i E-tuna, det lär vara drygt 400 i år. Det står inte specifik något om de yngre barn som pendlar t olika skolor eller om de som pendlar t andra orter.
Som oppositionspolitiker är det min uppgift att kritisera dåliga beslutsunderlag och ogenomtänkta förslag.
Vi i MFP har också varit tydliga med att vi prioriterar kärnverksamheterna, bl a skolan, och att vi vill spara på den centrala administrationen och politiken.