måndag 22 oktober 2012

Valnämnden får mer kritik

Även ledaren i EK/ST kommenterar valnämndens långsamma handläggning:

http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1583996-oka-takten

Ordföranden (S) blir syndabock, men alla ledamöter som tillhör majoritetspakten har röstat emot folkomröstningen, även representanten för MP, som ju annars säger sig älska folkomröstningar.

Vad värre är så lyckas inte valnämnden sköta sin planering av möten på ett bra sätt. Andra nämner har en mycket god framförhållning och förlägger sina möten på kvällar, så att även arbetande människor kan delta.
Valnämnden kallar med en veckas varsel till ett av sina viktigaste möten och lägget det kl 8-10 på fm. Så kan man känna sig trygg med att det blir mest pensionärer som kan delta.


Inga kommentarer: