måndag 1 oktober 2012

Fullmäktige: beslut om folkomröstning

Äntligen blev det beslut att det ska genomföras folkomröstning om skolorna i Strängnäs kommun:

http://ekuriren.se/nyheter/1.1566251-folkomrostningen-rostades-igenom

Miljöpartiet är ju FÖR folkomröstningar och mer av direktdemokrati. Det är en av partiets fundamentala profilfrågor. Men vad gör de lokala MP-ledamöterna? Jo, först förhalar de beslutet ett halvår, genom att hävda att det behövs  mer utredningar om exakt hur omröstningen ska gå till etc (sic), sen när frågan i kväll kom upp till beslut igen så röstar de EMOT att genomföra den folkomröstning som ska ske enligt lagen, när 10 procent av medborgarna begärt det!
Vad säger det om synen på demokrati, om lyhördheten för medborgarnas vilja, om respekten för lagen, om ambitionen att stå för det som väljarna förväntar sig???

Mycket konstigt har hänt i kommunpolitiken i Strängnäs, men det som man pratar mest om i alla partier är vad som hänt med MP-politikerna på lokal nivå? Står de för något alls?

Ryggrad är en förutsättning för att vara en politiker som folk kan ha förtroende för. Tyvärr är det fler som visar att de saknar principer. Jag tänker på de som ikväll röstade emot ett medborgarförslag i en trafikfråga - trots att de tidigare när samma fråga behandlats i Mariefredsnämnden röstat för. Det gäller alltså ett antal personer i S-MP-FP-C-pakten som böjer sig för helt onödiga partipiskor i en fråga som inte handlar om ökade kostnader, utan bara om ökad trafiksäkerhet.

Väljare lär undra: Vem kan man lita på?

Okej, något positivt? Ja, förutom beslutet om folkomröstningen så röstade också en helt enig opposition igenom en återremiss (på mitt förslag) ang en MFP-motion om planerad tvångsanslutning till VA-nätet av hundratals fritidshus.

Och visst, mackorna var goda, och vi hade en halvtimmeslång fikapaus där vi fick 60 kronor extra i arvode. Multiplicerat med nästan hundra så blir det en slant i längden. Särskilt som de flesta aldrig gör annat än agerar passivt röstboskap.

1 kommentar:

CHrister Ståhl sa...

Hej Dag
Du tar upp två intressanta synpunkter/aspekter.
1.så röstar de EMOT att genomföra den folkomröstning som ska ske enligt lagen, när 10 procent av medborgarna begärt det!
Om jag förstod David A rätt så har KF om två tredjedelar är emot det rätt att avslå en sådan begäran. Alltså måste ledamöter ha rätt att rösta nej.
2. Tyvärr är det fler som visar att de saknar principer. Jag tänker på de som ikväll röstade emot ett medborgarförslag i en trafikfråga - trots att de tidigare när samma fråga behandlats i Mariefredsnämnden röstat för..
Detta är inget nytt har nog alltid varit så aovsett vilken majoritet vi haft i kommunen. Så här i detta alla partier lika goda..vi märker det.. lokalt kan vi vara hur överrens som helst men så fort det kommer högre upp i heralkin så talar nog partipiskorna inom alla partier.