tisdag 28 augusti 2012

Formalistiskt fullmäktige

Måndagens möte med fullmäktige i Strängnäs följde en del bekanta mönster, men det fanns personer som utmärkte sig såväl negativt som positivt.
Ordföranden valde att redan innan mötet ens börjat slå an en ton av mästrande magister. När vi kom till punkten "Frågor från allmänheten" gav ordföranden tydliga direktiv om att den som eventuellt ville yttra sig måste komma fram och presenterna sig etc. Knappast särskilt många medborgare som lockas att ställa en fråga om de plötsligt tvingas uppfylla olika krav på exakt hur de ska bete sig i talarstolen...
Under punkten Medborgarförslag har de som skrivit förslag rätt att yttra sig, men det var verkligen inget som ordföranden inbjöd till. Vid två tillfällen fick jag och andra ropa att förslagsställarna fanns där och ville yttra sig.
(Det väcker en del frågor om detta är den bästa formen för att alla medborgare ska kunna lägga förslag. Många är naturligtvis ovana och obekväma med ett formellt fullmäktigemöte. Några kanske är vana vid talarstolen och gillar den lite för mycket, men det är ju inte meningen med förslagsfunktionen. Det är ganska uppenbart att de flesta ledande politiker inte tar medborgarförslagen på allvar.)

Under punkten "Frågor från fullmäktigeledamöterna" var jag först upp, med en fråga om problemen med den nya bussturlistan. Den som borde ha svarat var kommunstyrelsens ordförande, men han var på ripjakt, sa man. Då hävdade fullmäktiges ordförande att frågan inte fick ställas! I vanliga fall brukar något av kommunalråden svara, den som har bäst koll på den aktuella frågan. Denna fråga berörde flera nämnder och kunde besvarats av flera, men jag valde att vända mig till kommunalrådet Tord T (S), som gärna svarade. Det hade inte fullmäktiges ordförande tänkt sig, och började då fälla kommentarer om att jag ändrat frågan... suck.

Men Tord gav ett klart och tydligt svar. Han sa att han var medveten om bussproblemen och att förbättringar  skulle ske redan nästa vecka.
Sedan ställde Mariefredsmoderaten Patric en liknande fråga, som ordföranden Lotta också försökte förhindra. Men han var smart nog att hitta en person som borde känna sig ansvarig, ordföranden i den s k Nämnden för hållbart samhälle, miljöpartisten Terese A.

En ordförande i fullmäktige borde självklart göra vad som går för att skapa en god stämning, konstruktiva diskussioner och ibland klargörande debatter. Fullmäktiges möten är inte enbart en formalitet, de ska faktiskt vara Möten.
Om ordföranden fokuserar på att slå alla ledamöter från oppositionen i huvudet med formalia, samtidigt som vissa majoritetsledamöter tillåts ge "replik" hur som helst, så bidrar det inte till att förbättra den trista stämning som uppstått under nuvarande majoritet.

Heder åt de andra sossar, Ingrid F o Tord T, som kom med konstruktiva, resonerande inlägg. Heder även åt Torgny J (C). som alltid svarar sakligt och ödmjukt.

Trots allt blev det ändå debatt då Fredrik L (FP) gav ett lite märkligt interpellationssvar (som inte KF-ordföranden tyckte att vi skulle få läsa på papper, men tack till sekreteraren som snabbt la upp den på skärmen).
Han kom också med det yttrande som vi alla kommer minnas av denna kväll (ang omorganisationen av skolorna). Efter ett antal kritiska frågor ryckte han på axlarna och sa:

"Om vi har fel så har ni rätt!"

Men jag vill inte säga: "Vi hade rätt, vad var det vi sa?!" Jag vill att vi alla känner ansvar för att finna de bästa lösningarna!

1 kommentar:

Hans Gunnarsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.