tisdag 5 juni 2012

Virrigt inom KD

När systemet med så kallade områdesstyrelser infördes i vår kommun - efter ett majoritetsbeslut som vi i oppositionen motsatte oss - så var det uttalade syftet från kommunledningen att ledamöterna gärna skulle vara personer utan partibok. Kommunalrådet nämnde som exempel en pensionerad ICA-handlare, som också fick en plats, men som nu avsagt sig den.

För att överhuvudtaget få stolar i dessa organ (liksom i de beslutande nämnderna) krävdes att de små partierna samverkade vid utnämningen. MFP är ett litet parti, trots att vi i Mariefred blev näst störst i valet, men för oss är samverkan en självklarhet. Vi hade inga problem med att samverka med SP, V samt KD (trots att det finns ett antal åsikter inom dessa partier som vi inte delar). Vi bildade en grupp som vi kallade "Fyra fria".

I E-kuriren påstår nu en medlem i KD att syftet skulle varit att stänga ute SD, men så var inte fallet. SD frågade aldrig om samverkan, och vi hade ingen anledning att bjuda in fler. Våra partiers mandat räckte för att vi skulle få representation i alla nämnder och styrelser.
Vi fördelade stolarna på ett som gynnade KD mest, men alla var nöjda. En plats i Stallarholmens OS gick till en engagerad, partilös person som sen valt att avgå.

Nu vill den kontroversiella KD-medlem som fick en ersättarplats i områdesstyrelsen i Stallarholmen bli ordinarie och 2 vice ordförande. För detta förslag har han inget stöd i vår samverkansgrupp, flera partier har bestämt sagt nej.
Vi ser helst att det är en person som är aktiv och har förtroende på orten, inte en äldre partimedlem.
Vi har inte ännu funnit en bra kandidat, men det är inte någon egentlig brådska eftersom områdesstyrelsen inte har någon verklig funktion i beslutsprocessen. Om vi dröjer med detta är enda effekten att vi något minskar kommunens höga kostnader för arvoden.

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1457168-en-stol-tom-sedan-ett-ar?articleRenderMode=article_full_discussion

1 kommentar:

erik berg sa...

Delar helt din analys Dag, både av din historiska beskrivning och din bedömning av "framtiden".

Erik
(SP förhandlingsrepresentant i "de 4 fria)