torsdag 31 maj 2012

Bästa beslutet - hittills!

Mycket som inte fungerar bra inom politiken i Strängnäs kommun, men igår fattade vi i kommunstyrelsen ett beslut som nog är det bästa jag varit delaktig i sen jag kom med för drygt fem år sen:
- En satsning på att ge 370 arbetslösa som tvingas leva på försörjningsstöd ("socialbidrag") möjlighet att få praktikjobb i kommunens verksamheter. De kommer att under ett halvår få jobba med handledning fyra dagar per vecka, den femte dagen ägnas åt "coachning" med utbildningsplaner etc.

Något liknande har aldrig gjorts i vår kommun. Det är en stor satsning som kostar tiotals miljoner, men en stor del tas av staten/arbetsförmedlingen, och en stor del kompenseras av minskade kostnader för försörjningsstödet.
En försiktig prognos är att en del av dessa människor kommer att få in en fot på arbetsmarknaden, börja uppbära lön och betala skatt, i st f att ta emot försörjningsstöd.

Jag är övertygad om att detta lönar sig för kommunekonomin och att dessa människor kommer att kunna göra nytta i verksamheterna, samt att det ger dem själva bättre ekonomi, stolthet och hopp.

Jag yrkade förstås bifall till det utmärkta förslag som arbetats fram av tjänstemannen Arne Rutgersson (säkerhetschef m.m.). Det gjorde även en sosse och en miljöpartist, ingen yrkade avslag, så man kan anta att detta kommer att genomföras med brett stöd.

Det här var nog det roligaste som hänt ur mitt perspektiv sedan 2008, då jag i KF hade nöjet att få lägga ett yrkande om ett extra tillskott till barn- och utbildningsnämnden (väl vetande att sossarna m fl skulle stödja det, men helt ovetande om att den nya majoriteten redan året därpå skulle fortsätta med nedskärningar inom skolan).

Inga kommentarer: