söndag 17 juni 2012

PRIORITERA BARNEN!


Mariefredspartiet har i samtliga budgetförslag sen vi kom in i kommunfullmäktige 2006 gjort en tydlig prioritering av verksamheterna för barn och ungdomar
- på bekostnad av central administration, arvoden, lokaler, inredning, dekorativa investeringar etc.
Vi uppskattar att flera partier är inne på samma spår, men vi går längre i prioritering av förskolor och skolor, genom vårt tillskott med 20 Mkr till Barn- och utbildningsnämnden i årsplan 2013. Målet är bl a att höja lärartätheten till 8,5 per 100 barn.
MFP föreslår också en förstärkning av personaltätheten i äldreomsorgen, genom ett tillskott till Socialnämndens ram.
Vi vill också utveckla kommunens utåtriktade kulturverksamhet, genom bl a fler lektioner inom kulturskolan samt bättre öppettider på biblioteket i Mariefred. Vi frigör drygt 1 Mkr till detta genom att lägga ner nämnden och flytta över kulturansvaret till kommunstyrelsen.
I vårt budgetförslag sparar vi ytterligare 5 Mkr, samt vinner i effektivitet och politisk helhetssyn, genom att slå ihop tre nämnder, PBN, NHS och TFN. Beräknad besparing är 5 Mkr 2013.
Vi räknar också med att frigöra 5 Mkr genom hårdare kontroll av upphandlingar och övriga inköp. Vi tror dock inte att det går att spara lika mkt som moderaterna tror.

Vi vill dessutom - liksom moderaterna - se en mycket stramare hantering av investeringsbeslut, med tydliga prioriteringar av bl a cykelbanor, medan en del projekt av mer dekorativ art får stå åt sidan. Det innebär också lägre finansiella kostnader.
Reduceringen inom kommunfullmäktige föreslås ske på områdesstyrelserna som idag kostar 2,5 Mkr. Formella möten (utan verklig beslutsagenda men med arvoden) kan ersättas med en systematisk, bred medborgardialog i form av öppna forum, rådslag och enkäter.

Reduceringen inom kommunstyrelsen - där vi är på samma nivå som moderaterna - kan ske på följande poster:
Arvoden och övr ersättningar, lokalanvändning, antalet chefer och konsulter, hushållstidningen, tryckning och postdistribution av handlingar, resor, representation och konferenser samt näringslivssatsningen.
 
Driftbudget (avrundade Mkr)
Kommunfullmäktige                                                   10                 (-1 Mkr jämfört m KS-förslaget)
Kommunstyrelsen                                                      98                 (-15 Mkr)
Barn- och utbildningsnämnd                                   751                (+20 Mkr)
Socialnämnd                                                            565                (+ 9 Mkr)
Kulturnämnd/KS                                                         27               
Plan- och byggnämnd                                                                    
NHS                                                                             
Teknik- och fritidsnämnd                                                               
Sammanslagning PBN, NHS, TFN                         117              (-5 Mkr)
Effektiviseringar upphandling, exploateringar                           (-5 Mkr)

Summa nämndramar                                             1 563
Investeringar minskas till 50 Mkr. Finansiella kostnader/avskrivningar minskar med 3 Mkr.
Resultat:                                                                    14 Mkr         (+-0 jfr KS)Inga kommentarer: