lördag 18 februari 2012

Schymans nya erfarenheter

Gudryn Schyman skriver i en artikel i Dagens samhälle om de problem hon ser som ledamot av KF och KS i Simrishamns kommun:

"I riksdagen pratar alla om behovet av att Sverige ska ha den bästa skolan, den bästa äldrevården, den bästa klimatpolitiken, den bästa jämställdhetspolitiken och så vidare. Jag skriver gärna under på målsättningarna, men det är i kommunerna som det ska göras. Det är där verkligheten och vardagen finns. Det är där kunskapen och kreativiteten, inte minst inom politiken, måste flöda om allt detta goda ska bli verklighet. Det kräver ekonomiska resurser men det kräver också engagemang och kunskaper hos en medveten politikerkår."

Schyman har bra distans och beskriver problemen ungefär som jag. Men hon har inte distans nog att inse att problemen inte löses genom att förstärka partiernas interna utredningsarbete (gm större partistöd) eller utöka antalet poster. Demokratin kan inte utvecklas av ett litet fåtal, utan endast utifrån medborgardialog, där medborgare också ges verkligt inflytande.

Inga kommentarer: