onsdag 22 februari 2012

Att förändra det som är viktigt

En herr Ringlander skrev i förra Måsen en insändare med udden riktad mot kommunalrådet Persson. Av någon anledning så fick jag och Mariefredspartiet också en släng. Låt mig på en gång klargöra att vi inte är ”defaitister”. Vi kämpar på!
Vi är i opposition, men vi opponerar oss inte mot allt. Vi driver många frågor, men det gäller att välja sina strider - eller som det heter i en bön
”ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”.
Jag kan förstå att man som medborgare, särskilt i Mariefred, blir frustrerad över styret i vår kommun och att det är svårt att begripa vilka som är ansvariga.
Låt mig försöka klargöra det:
Mariefred förlorade sin självständighet 1971 och blev en del av storkommunen Strängnäs. Under åren har Mariefredsbornas missnöje med centralstyrningen mötts av kommunledningen med olika försök att lugna folk:
- Kommundelsrådet var ett helt maktlöst organ som bestod av partirepresentanter utsedda i Strängnäs.
- En utredning om kommundelning gjordes, men det uppenbara syftet var att tysta opinionen och allt rann ut i sanden.
- När Mariefredspartiet bildats (2004) beslutade kommunledningen om skapande av Mariefredsnämnden (2006-2010). Det var en kommundelsnämnd med ett begränsat inflytande över vissa lokala frågor, men ledamöterna var inte folkvalda och nämnden kördes ofta över av kommunledningen.
- ”Områdesstyrelsen” är ett fullständigt maktlöst organ, som inte styr något alls. Vi som har tagit på oss att sitta där och ge detta en chans, kan inte göra annat än att försöka stimulera de lokala diskussionerna (till exempel med öppna möten och kanske en enkät om det tillåts).
Efter ett år med denna ”styrelse” kan jag med visst fog påstå att den är helt utan inflytande och att knappast någon i kommunledningen bryr sig. Det är inte ”defaitism” (att ge upp på förhand), det är att dra lärdom och våga säga som det är. Det leder till frågan:
Vad vill vi ha istället?
1. En Mariefredsnämnd med ett fullständigt beslutsmandat och direktvalda ledamöter? Det vore ett steg framåt, men uppenbarligen är det inte möjligt med nuvarande C-ledda majoritet i kommunen.
2. Bildande av Gripsholms kommun?
3. Civilt motstånd, ständiga protester, defaitism, privata lösningar?
Frågan är öppen. Min personliga uppfattning är att det är mittenalternativet som är enda sättet att utveckla den lokala demokratin.
Mariefredspartiet har inte låst sig i frågan om vilka orter som bör hänga ihop i en kommun, vi anser att den bör utredas, diskuteras brett och bli föremål för en folkomröstning.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag gillar alternativ 2. dvs. Gripsholms Kommun.
Med möjlighet att samarbeta med Nykvarns Kommun eller eventuellt med Strängnäs Kommun. Då kan byggnation, vägar, VA och underhåll bli utformat så att det passar Mariefred.
Med en strategisk plan för näringslivets utveckling tror jag att det skulle bli en rivstart till alla kreativa personer som redan finns i Mariefred.
Vi kanske kan få lägre kommunalskatt på köpet ?

/B.Grip

Patrick Baltatzis sa...

Som jag tolkar dig Dag så har vi två numer två separatiströrelser i Strängnäs kommun. Den som är mer uttalad i Stallarholmen och den du nu presenterar. Eller är det i själva verket en och samma och därav namnet Gripsholm?
En potentiell ny och mindre kommun Gripsholm skulle givetvis få mer att säga till om, men frågan är till vilken kostnad? Finns det ekonomiska kalkyler och beräkningar på detta? Vore i så fall intressant att få ta del av dessa.

Dag Bremberg sa...

Patrick, varför såna begrepp? "Separatiströrelser"!
Det är sunt att det finns människor på olika håll i vår kommun som ser de stora problemen och söker lösningar - för att utveckla demokratin. Efter drygt fem år som folkvald måste jag konstatera att det centralistiska perspektivet sitter hårt fast i väggarna i kommunhuset. Allt är toppstyrt och det finns ingen vilja att släppa någon makt. För medborgarna i Strängnäs stad är det svårt att se en lösning, men för de som bor i de östra delarna är det intressant att diskutera en ny kommun, som gärna kan ha samma namn som Gripsholms län förr i tiden. Det är f ö ett namn som kommunen borde tagit för länge sen.
Kostnad? Det är inte den första frågan man bör ställa, om demokratin är det viktigaste. Men okej, om hypotesen är att en större kommun skulle vara mer kostnadseffektiv, då är det ju slöseri med skattemedel varje dag som Strängnäs kommun inte går ihop med Eskilstuna, Flen och Katrineholm. Men mkt talar för att organisationer med mer än 10.000 medlemmar har svårt att behålla effektivitet när administrationen blir svårstyrd.

Patrick Baltatzis sa...

Dag, förlåt ordvalet, men det är ganska tydligt att i Stallarholmen är man missnöjda med styret. Du ger uttryck för samma sak tycker jag. Frågan är om inte detta är ett latent problem. T o m vi som bor Strängnäs har problem med styret.

"Demokrati är viktigast av allt."

Mitt tak när någon annans golv som Ferlin skaldade. Så är det också i synen på demokrati. När har vi demokrati? När alla sitter i en nämnd och deltar i beslut? När folkomröstningarna står som spö i backen osv. Sedan ser vi på nära håll hur det blir ställt med den s k demokratin, när ekonomin haltar.
Behöver jag nämna skolan?
Som jag ser det är frågan om demokrati till syvende og sidst en kompetens- och resursfråga. Här kan ett regimskifte göra en del i rätt riktning.