torsdag 12 januari 2012

Fegt beslut om ny region

Majoriten i Strängnäs kommun fattade beslut om att "acceptera" att Sörmlands län ska ingå i en region med Västmanland och Örebro län.
Ingen kan tycka att det är naturlig region, i synnerhet inte för de boende i Strängnäs kommun, som i stor utsträckning pendlar mot Stockholm.

Risken är att denna nya region innebär att gränserna mot Stockholms län förstärks. Vi kommer troligen att kunna köpa pendlarkort så vi kan åka till Örebro så mycket vi vill - om vi vill - men vi kommer fortfarande inte ha någon samordning med SL.

En regionbildning kommer sannolikt vara väldigt spännande för de ledande landstingspolitikerna i S, C m fl partier. Men alla nya politiska organ och medföljande byråkrati ger knappast motsvarande fördelar för medborgarna.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kommentar till dagens notis om SEVAB.

SEVAB låter ett energi-företag undersöka finanserna nu och i framtiden.

1. nulägesbeskrivning
2. intäckter i dag
3. intäckter i framtiden
4. modell för samarbete

Ursprunget var att kommunen med en monopolställning utförde sitt uppdrag till självkostnad.

Numera kan SEVAB få nya kunder från en hus-entreprenör. SEVAB anlitar ett konsultbolag att göra projeckt arbetet med under-leverantörer.
Alltså, SEVAB + konsult + entreprenör = 3 ggr skall det finnas vinst.
Hela kostnaden läggs sedan in i det nya husets pris, ytterligare påslag.
Jämfört med att kommunen själv gjorde jobbet.
Dagens kedja av vinstdrivande företag skapar ingen som helst prispress.

Lösningen måste vara att kommunen äger ledningsnät och utbyggnad.
Drift och underhåll upphandlas löpande av kommunen.
Inte som nu med ett vinstdrivande bolag.

Vilka tekniska lösningar har SEVAB till ’sitt’ fasta VA nät ?
Varför finns ingen utredning om olika tekniska lösningar = öppet distributionsnät, olika sätt att finansera, olika samverkansformer för lokala samfälligheter och så vidare.
Stadsnätet för bredband är ett öppet distributionsnät.
Varför inte VA-nätet ?
All verkar inriktat på en etablerad monopol-lösning.

Eskilstuna energi är enbart en finansiell och politisk lösning. För kunderna ger det inga nya alternativ eller någon ny strukturell förbättring.

En försäljning löser inte SEVAB’s dåliga affärside.

/xyz

fia sa...

Ja dom är då duktiga på att bestämma.
Skulle bra gärna vilja veta hur dom har tänkt att det ska bli i praktiken??
Bra blogg för övrigt.
/ Mariefredsbo.