tisdag 22 november 2011

Strängnäsrevyn

I går var det kabaré igen i Strängäs. Nej, ingen can-can-dans, men mycket märkliga uppträdanden i den politiska teater där centerpartisten Jens Persson har huvudrollen. Tyvärr är det inte en seriös roll.
Han borde ha ställt sig frågan "att vara eller inte vara", men han väljer att agera som Nils Poppe.
Inget ont om Poppe, men han sökte aldrig och vann aldrig politiskt förtroende. Inget ont heller om Jens P som person, men ska man göra anspråk på politiskt ledarskap, så kan man inte hålla på och "skjuta från höften". Då bör man stå stabilt och principfast för värdeorden tydlighet, öppenhet och respekt.
Jag hävdar att de flesta av kommunalrådets uttalanden präglas av nonchalans när det kommer relevanta frågor från oppositonens ledamöter eller andra medborgare.
Som vanligt försökte han behandla de flesta frågor på ett skämtsamt sätt - tills timmen börjar bli sen och tålamodet tryter. Det är ett mönster att någon då får klä skott för kommunalrådets bräckliga humör. I går fick han ett infall, for upp utan att ens ha begärt ordet och gjorde ett respektlöst utfall mot hela Mariefredspartiet.
Så gör man inte som kommunalråd mot något parti som valts in i fullmäktige med ett på sin ort stort och växande stöd.
Visst är det mänskligt att ibland agera spontant och med ilska, men att som politisk ledare upprepade gånger avslöja sån bristande respekt för fullmäktige, det är inte acceptabelt.

2 kommentarer:

Per Wedlin sa...

Vad sa Persson om Mariefredspartiet?

Dag Bremberg sa...

Efter att Birgitta föreslagit att fördjupad översiktsplan skulle färdigställas innan detaljplan f St Sundby, så for han upp. Jag vet inte varför det var så viktigt för honom att få ett snabbt beslut om St Sundby. Men han vräkte ur sig: "Har det hänt nån gång att Mariefredspartiet inte sagt nej till en plan för byggande?".
Vilket ju är en retorik på så låg nivå att det blir löjligt.
Vi i MFP har tagit vårt ansvar som förtroendevalda att i en tid då kommunen sakant långsiktig planerign och enbart låtit byggbolagens önskemål styra, så har vi haft frågor, synpunkter, förslag på många planer, dock inte på alla. Det har extremt sällan handlat om att vi sagt "nej". Det har ibland handlat om att vi föreslagit en bättre placering, större avstånd till en landsväg, mer variation på bostäderna, men det har också handlat om att vi påpekat behovet av förskolor, cykelbanor, busshållplats, övergångsställe, lekplats, grönytor.
Det är inte att säga "nej". Det är att vara engagerad och ta ansvar för en positiv utveckling.
Våra representanter har inte haft varit fria att framföra synpunkter - inte haft några personliga kopplingar till exploatörer, markägare eller mäklarföretag. Därmed skiljer vi oss tydligt från Centerpartiet.