måndag 6 juni 2011

Ordning och reda?

I Strängnäs kommun har det blivit "ordning och reda i ekonomin" enligt kommunalrådets upprepade påståenden.
Efter smärtsamma nedskärningar i bland annat skolorna blev det i fjol ett mkt stort överskott - som var långt ifrån det förväntade magra resultat som budgeten angav.

I år har majoriteten klubbat en budget som ska ge ett överskott på 8 miljoner. Jag har varit skeptisk och hävdat att det finns utrymme att återföra pengar till skolorna.
Delårsrapporten som presenterades för fullmäktige förra veckan visade inte på någon större skillnad jämfört med budget, men nu kommer siffror som har mer med verkligheten att göra:
Årets överskott blir över 26 miljoner, enligt senaste prognosen. Jag misstänker att det kan bli ännu mer i kommande prognoser.
Det är INTE "ordning och reda" när man ena månaden tror att resultatet ska bli cirka 7 mkr och nästa månad över 26 mkr!

Verksamheterna i en kommun måste planeras utifrån behoven och bör absolut inte pga osäkra prognoser tvingas till upprepade nedskärningar och omorganisationer.

Inga kommentarer: