torsdag 10 februari 2011

Dags diskutera Mariefreds framtid!

Minns ni alla kritiska och upprörda röster när kommunen för fyra år sen skulle anta en Mariefreds-FÖP (fördjupad översiktsplan)?
Ja, alla som då bodde i Mariefred lär göra det. Över hundra Mariefredsbor skrev egna yttranden och skickade in till kommunen (där handläggare kallt konstaterade att planförslaget var bra och att det inte var någon "opinionsundersökning").
Kritiken mot FÖP-en handlade framförallt om att den utgick ifrån ett antal stora markägare/exploatörers önskemål. Det saknades miljöhänsyn och planering för barnens behov av ex förskolor, cykelbanor, goda idrottsmöjligheter osv.

MFP kom in i fullmäktige och framförde skarp kritik. Vi fick medhåll från personer i nästan alla partier, men sen klubbades FÖP-en utan förändringar i fullmäktige 2007.

NU är stadsarkitekten och nästan alla andra chefer utbytta. Nu säger den t f stadsarkitekten att den gamla FÖP-en var "exploatörstyrd" och saknade insikt om klimathot och behovet av en "samhällsplanering med fokus på långsiktigt hållbar utveckling". Han säger också att det var oklokt att planera för bostadsområden öster och norr om Mariefred, med tanke på biltrafiken.

Det är precis vad vi sagt så det är bara att applådera.

MEN i det förslag till ändring av FÖP som nu arbetats fram på kommunkontoret så kvarstår en mängd tveksamma planer. Bl a borde det klargöras att byggande vid Fågelsången och öster om Mariefred nu inte är aktuellt. Det samma gäller det kontroversiella projektet som kallats Målartorp.

Dessutom saknas analyser av medborgarnas behov, bostadsmarknaden, konsekvenser för handel, sannolika rörelsemönster med bil, cykel, buss osv.

Nya FÖP-förslaget bygger på en positiv tanke om att alla ska åka tåg och att alla ska ta sig till tåget med buss eller cykel. Men är det realistiskt? Tågen fyngerar ju inte och när de gör det så är de överfulla. Bussarna är inte synkade med tågen och väntar inte vid förseningar. De önskade cykelbanorna byggs inte, för att kommunen inte avsätter pengar till det.
I verkligheten åker de flesta Mariefredsbor - inklusive de nya vid Marielund - bil till dagis, skola, jobb.
En ökning av befolkningen med över 100 procent skulle INTE - även om många bor inom 3km från Läggesta - leda till "minskat transportbehov" eller minskade utsläpp av koldioxid, vilket uppges vara riktlinjer för planeringen nu.

Vi måste ställa ett antal frågor:
- Vill vi att Mariefred ska bli mer än dubbelt så stort?
- Vill vi att inriktningen ska vara att alla ska pendla till sina jobb?
- Vill vi att affärer ska flytta till Läggesta från stadskärnan?

Kanske vill många att planeringen ska skapa förutsättningar för ett samhälle med hög livskvalitet? En ort där det finns arbetstillfällen, naturliga träffpunkter, rikt kulturliv, närhet till grönområden, promenadavstånd till affärer, en levande stadskärna, mindre biltrafik etc...

Dags att vi säger vad vi tycker!
FÖP-förslaget kommer att behandlas av den nya "områdesstyrelsen" för Mariefred. Vi som sitter där har ingen makt, men om många Mariefredsbor är tydliga med sina åsikter så borde det ha effekt i kommunhuset.

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

När blev det plötsligt aktuellt med en ny FÖP-Mariefred? Det måste ha gått vådligt fort!
Och börjar man då inte i fel ände? Eftersom den gamla Översiktsplanen är förklarad inaktuell och skall ersättas med en ny, är det väl där man ska börja för att sedan fördjupa sig i delarna, eller...?
En FÖP nu, ur vilket dokument skulle den vara "fördjupad"?

Per Wedlin sa...

Det planeras inte att göras någon ny kommunövergripande översiktsplan av den sort som antogs 2002. I stället skall man gå direkt på fördjupade översiktsplaner. KF beslöt i deecember att sådana skall nu göras för Stallarholmen och Åker-Länna.

Dessutom finns ett utkast till "Tilllägg till FÖP Mariefred-Läggesta" och som täcker i huvudsak området norr om vägen Mariefred-Läggesta. Parallellt med detta ritas det på en detaljplan för ett bostadsområde på delar av golfbanan. Kanske inte riktigt i rätt ordning..

Det skulle nog vara en fördel att inte gå direkt på FÖP-ar utan att uppdatera den kommunövergripande översiktsplanen.