onsdag 27 oktober 2010

Varför ingen diskussion om demokratin?

Diskussioner om kommunens politiska organisation pågick under hela mandatperidoen sen 2006, och den blev intensiv i valrörelsen.
Alla partier ville utveckla lokaldemokratin och den hittillsvarande majoriteten; S-C-FP lovade kommundelsstyrelser med verksamhetsbudget och lokala kontor.

Sen var valet passerat, slutna förhandlingar med MP inleddes och sen presenterade den nygamla majoriteten "sin" organisation. (Se inlägg nedan!)

Men varför skulle denna fundamentala fråga avgöras på det sättet? Varför inte bjuda in alla partier till diskussion?
Det är fritt fram för en majoritet att köra över en minoritet, trots att de (vi) är folkvalda och trots att kommunernas styrelseform bygger på samverkan, inte på den form av regeringsstyre som vi har på riksplanet.
Men man kan ju i alla fall lyssna innan man bestämmer sig.

När jag nu framför frågor om detta (till "HSB") så får jag inga svar alls. Därför väljer jag att föra debatten öppet.

4 kommentarer:

Patrick Baltatzis sa...

Dag,

Jag tror att oppositionen måste samla sig i den här frågan och kanske t o m söka stöd bland något eller några av majoritetspartierna.

HSB deklarerade från talarstolen i måndags kväll att "medborgardialog är tydligen viktigt". Det säger mycket om inställningen och okunskapen.

P.

Mats Werner sa...

Du får säkert "svar" om Du kikar in på HSBs kontor. Han verkar ju tycka att frågor om politiska spörsmål ska man inte ta upp i plenum och ta majoritetens fullmäktigeledamöters tid i anspråk, utan ta med honom "på kammar'n"! En högst märklig och anmärkningsvärd attityd. Ställer man frågor i fullmäktige är det där han ska svar och ingen annanstans!

Dag Bremberg sa...

Patrick, i princip är oppositionspartierna väldigt överens. Bl a om att ge fullmäktige högre status, inleda verklig medborgardialog, minska antalet nämnder, hålla nere kostnaderna för politik och central administration samt att inte (åter)införa kommundelsråd under nytt namn. Vi var också i demokratiberedningen överens om att verka i den riktningen, även om vi inte hann enas i detaljerna, innan beredningens uppdrag ströps.

Mats, det du lyfter upp är något som flera reagerat på. Tyvärr har inte alltid frågor i KF (el interpellationer) besvarats så som man borde kunna förvänta sig.

Kerstin Svensson sa...

Ja nog är det märkligt att vi fram till 2008 (ny majoritet)diskuterade politisk organisation och därmed också närdemokrati för att sedan helt upphöra utan att jag fick den uppfattningen att vårt uppdrag ändrats. När sedan Stallarholmens nätverk pockade på uppmärksamhet, välkomnade jag det och tänkte att väljarna måste man väl ändå lyssna på. Vilket Jens ochså sa sig göra. Beslutet om kommudelsstyrelser kom som en överraskning för mig. För att inte tala om väljarna som fick läsa om beslutet på hemsidan eller i tidningen. Ganska oförskämt tycker jag att hantera engagerade väljare, som bjudit in till dialog på det sättet.
Nu återstår att se vilka befogenheter dessa styrelse kommer att få. Kanske vore det bra med kölappar till Jens rum om man vill ha svar eller så får vi hålla uppmärksamhet på kommunens hemsida.

Kerstin