lördag 9 oktober 2010

Maktspel och "oheliga" allianser

Grundtankarna i vårt demokratiska system är inte att medborgarna bara ska få lägga en röst vart fjärde år. De ska kunna känna att deras folkvalda representanter lyssnar.
Det blir väldigt fel när vissa partiföreträdare så fort valet är klart slutar tala politik och stänger in sig i rum för att förhandla fram en s k majoritet (helst minsta möjliga majoritet, med så få partier som möjligt).
Syftet med ett kommunfullmäktige är INTE att endast en majoritetspakt ska bestämma allt under fyra år. Idén är att alla folkvalda ska företräda sina väljare fullt ut under mandatperioden.

Det kan vara naturligt att några partier med gemensamma mål samverkar i en koalition.
Det kan också vara rimligt att i vissa fall välja att INTE samverka med vissa partier.
Men en M-S-koalition är inte i nuläget det naturliga i Strängnäs kommun. Då är det mycket bättre med ett minoritetsstyre. Det skulle f ö kunna vara mkt positivt om inte allt är spikat innan fullmäktiges möten. Mer öppna diskussioner vore bra.

För oss som deltagit i debatterna de senaste åren är det mkt tydligt att en borgerlig allians inte skulle fungera. M vill inte samarbeta med FP och C, som de kallat bromsklossar och värre saker. Det är också tydligt att MP inte haft något gemensamt med de s k mittenpartier som i praktiken suttit vid makten i vår kommun i alla tider.
Det mest naturliga vore att de partier som förlorat sin majoritet visade ödmjukhet och avgick. Det faller sig då naturligt att de nuvarande oppositionspartierna - som varit väldigt överens i alla viktiga frågor - bildar en regnbågsallians.

MFP-SP-V-MP har ett samverkansavtal och nu är KD villiga att också samverka. Frågan är bara varför M i vår kommun inte är öppna för bred samverkan.

Inga kommentarer: