fredag 17 september 2010

MFP mest aktivt i fullmäktige

Strengnäs tidning skriver om detta på fredagen:
Mest aktiva med flesta motioner har sedan förra valet varit Mariefredspartiet.
De flesta av våra motioner har ännu inte behandlats. Om jag räknar rätt har vi fått avslag på fem, bifall på sex. Ytterligare ett drygt tiotal är ännu inte avgjorda, men det verkar som att vi skulle kunna få igenom minst hälften av dem, att döma av de yttranden som gjorts.

Det är oväntat positivt att ett lite parti som varit i opposition lyckats få igenom så många förslag, tycker jag.
Andra kanske skulle anklaga oss för att ha lagt förslag som inte är kontroversiella, utan "oförargliga", dvs att de inte kostar en massa pengar.

Som jag ser det har vi försökt att använda vår tid som folkvalda i fullmäktige till att försöka påverka så mycket som möjligt. Det har vi gjort dels genom att initiera diskussioner om t ex utveckling av demokratin och skolans behov, dels genom att lägga förslag som kan uppfattas som rimliga.
Men jag måste erkänna att det är rätt jobbigt att behöva lägga så mycket tid och kraft för att kunna påverka, det är tungt att vara i opposition. Nu hoppas vi förstås att få bli mer direkt involverade i styret, i utarbetandet av strategier, prioriteringar och mål.

2 kommentarer:

Patrick Baltatzis sa...

Jag tycker du har gjort en föredömlig insats den gångna mandatperioden. Fortsätt så!

Dag Bremberg sa...

Tack, Patrick! Du är en frisk fläkt. Lycka till med kryssen i morgon!