lördag 22 maj 2010

Kommunens skuld

Varje invånare - inklusive barnen - i Strängnäs kommun är skyldig över 100.000 kr. Kommunens skuld har vuxit kraftigt under denna mandatperiod. I dagens ST klargörs att det beror framförallt på stora investeringar i kraftvärmeverket, Campus och vattenledningen från Sthlm.
Tre investeringsbeslut som till stor del i praktiken fattades redan förra mandatperioden, men som vi i MFP på olika sätt ifrågasatt. Vi har varit tämligen ensamma i vår kritik.
Jag gissar att det beror på att de flesta i vårt kommunfullmäktige varit passivt delaktiga i de okloka besluten. Såväl den tidigare borgerliga alliansen som den nuvarande med S bär skuld. En skuld som i praktiken kommer att överlåtas på våra barn och barnbarn.

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Det är riktigt att den förra majoriteten "bär skuld" till kraftvärmeverket.
Men märk väl, för att Moderaterna och Kristdemokraterna skulle gå med på det investeringsbeslutet krävdes att ägarbilden utsattes för en prövning, en prövning som när beslutet väl var taget, FP och C vägrade att fullfölja. Hittills har vi inte sett någon förändring därvidlag trots löften i fullmäktige att det nu skulle bli en utredning.
För Kristdemokraternas del är det ett absolut villkor för att vi ska sätta oss i en "regering" efter valet att SEVAB, bostadsbolaget och andra tillgångar säljs för att skapa utrymme för verksamhet inom det kärnuppdrag vi har som kommun. Varje 10 miljoner kronor vi kan ta från räntebetalningar till verksamhet är en stor sak. Det är säkra pengar som kommer varje år i form av skattepengar, istället för relativt osäker avkastning av bolagen.

MariavB sa...

Moderaterna var emot att Strängnäs ensamt skulle bära kostnaderna för ett fjärrvärmeverk. Men vi ville inte splittra vårt styre med C och Fp, därför sökte vi den kompromiss som Mats skriver om. Visst har alla som varit i styrande ställning en skuld till skulden, men moderaterna har hela tiden drivit frågan att hantera skulden på ett klokt sätt,att begränsa den och amortera - men inte fått gehör. C, Fp S låtsas som om den inte finns.