måndag 24 maj 2010

JA TILL ÖPPEN SAMVERKAN!

Var lite negativ igår. De senaste veckorna har jag varit med om lite för många personangrepp och lite för mycket odemokratiskt smusslande. En del tycker nog att jag får skylla mig själv, för att jag envisas med att ifrågasätta.

Men även om dåliga mönster finns i Strängnäspolitiken, sedan länge, så finns det många goda människor som är engagerade - i alla partier.
Jag har hopp om positiv utvckling!

I kväll samlas fullmäktige. Vi ska bland annat behandla Mariefredspartiets motion om kommunala friskolor. Jag tror att den vinner stöd från en majoritet.
Förhoppningsvis blir det också stöd för motionen om äldreboende i Stallarholmen.

En fråga som det lär bli debatt om är skollokalerna. Det nuvarande styret vill begrava den mångåriga utredningen om kommunens skolor. Jag kan hålla med om att den hållit på för länge och att skolorna nu behöver arbetsro.
Men blir det så? Hur ska skollokalerna hanteras nu? Vilka ska planera, utreda, analysera och besluta? De frågorna besvaras inte, utan det hänvisas till att en "ny lokalförsörjningsprocess" ska tas fram inom förvaltningen.
Vi fick inga svar på våra frågor om detta under kommunstyrelsens möte. (Det var därför som fyra ledamöter valde att lämna mötet innan det var formellt avslutat, det kvarstod dock inga beslutsärenden.)
Att vi inte fick svar kan ha berott på att S-C-FP har så svårt att komma överens sinsemellan och att de istället för att diskutera öppet väljer att lägga locket på. Rädsla för att koallitionen ska spricka, som jag tolkar det.
Man kan inte undvika att koppla detta till hanteringen av Långbergsskolan. Det plötsliga förslaget om att stänga den och bussa alla elever t Karinslundsskolan klubbades av majoriteten i barn- och utbildningsnämnden. Man ville tydligen inte ha en öppen debatt i KF.
Men viktiga frågor ska behandlas av de folkvalda.
Öppenhet lönar sig i längden!

2 kommentarer:

David Bergström sa...

Hurra för positiv utveckling! Nu och i framtiden, för Strängnäs kommun!

David Bergström, Piratpatiet

Dag Bremberg sa...

Ja, det kan bara bli bättre ;-)