onsdag 7 april 2010

Tomt skryt i årsrapporten

Kommunstyrelsens årsrapport för 2009 innehöll en rad fel och inaktuella siffror samt - vilket är det värsta - påståenden om att de mål som kommunen inte klarat ändå kunde "anses uppfyllda".

Exempel: det stod att "antalet arbetstillfällen har ökat", vilket är direkt osant, för de har minskat i flera år.

Genom att använda siffror som egentligen är irrelevanta och tolka dem som man vill så kan man få även undermåliga resultat att framstå som ganska bra.
"Det finns tre sorters lögn:
lögn, förbannad lögn och statistik."

En kommunal årsrapport måste dock - som jag ser det - vara objektiv. Den ska kunna användas av de folkvalda och medborgarna för att kunna bedöma såväl kommunens ekonomiska ställning som verksamheternas kvalitet.

Själva idén med att ha mål är att man ska mäta om man når dem, om inte ska man utvärdera varför man inte lyckades och vidta åtgärder för att bli bättre.

Att sopa misslyckanden under mattan kanske är vanligt inom politiken, men för mig är det helt oacceptabelt. Det är därför jag ifrågasatt samtliga fyra årsrapporter som kommit under min tid som folkvald.
Senaste fullmäktigemötet fick jag med alla oppositionspartier på att underkänna årsrapporten och skicka tillbaka den till kommunstyrelsen. Kommunalrådet ville inte medge att rapporten innehöll fel - trots att till och med rubriken var fel, det stod att det var årsrapport för 2010! - men han har nu fått svälja stoltheten.
En rad fel har korrigerats av den nye, seriöse kommunchefen och de ansvariga tjänstemännen. Det blir därför en betydligt bättre rapport som kommer att behandlas av fullmäktige 26 april.

3 kommentarer:

Kerstin Svensson sa...

Det är bra ut du är uppmärksam och nitisk, men egentligen ska vi väl inte behöva korrekturläsa årsrapporten. Det bör väl andra göra före oss?

Kerstin Svensson

Stefan Holm sa...

Nog måste man väl i alla fall läsa en rapport som man godkänner? I de styrelser jag sitter med i är det en naturlig sak. Det innefattar även korrekturläsning. Om en rapport innehåller rena stavfel ser jag det som ett tydligt tecken på att den med största sannolikhet även innehåller rena sakfel. Det är ett tecken på hafsverk. Så jag tycker att du ska fortsätta att vara kritisk Dag, även på detaljnivå.

mariavb sa...

Hej Dag ! Det är mycket bra att du agerar i detta. Kommunens årsredovisningar och delårsrapporter tappar sitt värde när man inte utför en saklig analys. I allt utvecklingsarbete är analysen och definiering av själva problemen och bristerna grundläggande. Att presentera ett hafsverk med fel titel och helt osanna upplysningar skapar inte förtroende för den kommunala verksamheten. Stavfel är inte heller bra ( men jag stavar fel själv ibland och är glad när du rättar mig på bloggen !)
Maria