måndag 12 april 2010

Ridå för bättre skolmat!

Servera blir kommunens nya huvudleverantör av livsmedel

Nu är Strängnäs kommuns livsmedelsupphandling klar. Det handlar om livsmedel för 23 miljoner kronor per år.
De leverantörer som vann upphandlingen är Arla Foods AB, Gunnar Dafgård AB, Södertälje Bageri & Konditori AB samt Servera R&S AB.
- Servera blir vår nya huvudleverantör, berättar kommunens upphandlare Birgitta Karlsdotter.
Upphandlingen innefattar anskaffning, lagerhållning och distribution av livsmedel. De varugrupper som omfattas är kolonial/specerier, konserver, djupfrysta och färska grönsaker och potatis, djupfryst och färsk fisk, djupfryst och färsk frukt, djupfryst och färskt kött och charkuterivaror, konditorivaror, bröd, mjölk, drycker samt glass.
- Vi hade hoppats att denna upphandling skulle öppna upp för krav- och närodlad mat, men när vi har gjort jämförelser har vi sett att det skulle leda till en fördyring på mellan 55-62 procent, förklarar Birgitta Karlsdotter.
Avtalet gäller från och med första maj i år till och med 2012-04-30, med möjlighet till två års förlängning, ett år i taget.”

Min kommentar:- Det är pinsamt, milt uttryckt att detta tjänstemannabeslut om upphandling görs nu.
Mariefredspartiet har skrivit tre motioner om höjd kvalitet på skolmaten. Vi har upplevt att alla oppositionspartier varit överens och vi hoppades kunna få ihop en majoritet för en utveckling av mathanteringen.
Men de politiker som styr i vår kommun har varit för passiva, så nu gick tåget. Jag mötte kommunalrådet Jens vid kaffeapparaten i kommunhuset idag, och han suckade eftersom han också önskat förändring.
Tjänstemännen kan luta sig mot gamla beslut om centralköksproduktion, men hur vore det om man talade med varandra? Eftersom det inte funkar krävs ett mycket tydligare politiskt ledarskap. Efter valet?

2 kommentarer:

Bitte sa...

Ligger verkligen felet på tjänstemannasidan? Till syvende och sist ska väl de ändå arbeta efter de politiska besluten? Fast det är klart, finns inga tydliga mål och visioner om vart skutan ska styras, så blir det många felnavigeringar. I detta fall tror jag uppriktigt sagt att Strängnäs kommun gått på grund. Det fattas bara att skutan börjar läcka också...

Dag Bremberg sa...

Bitte, som jag ser det (och det är samma tänk hos Lean-konsulterna) ska de kommunala processerna utgå från en tydlig politisk vilja. Sen ska förvaltningen utreda och presentera förslag som de folkvalda tar ställning till. Ofta behövs det ytterligare en politisk avstämning innan slutgiltigt avgörande.
Men så systematiskt funkar det tyvärr inte i vår kommun. Än.
Ansvaret är aldrig tjänstemännens utan den politiska ledning som inte förmår fatta tydliga beslut - troligen beroende på avsaknad av tydliga mål.